PIETNÍ AKT V LEJČKOVĚ 9. KVĚTNA 2022

11.05.2022

Při příležitosti 77. výročí tragédie v obci Lejčkov na Táborsku byl uskutečněn společný pietní akt v působnosti Okresní rady Klubu českého pohraničí Táborsko, čestného jména Dr. Edvarda Beneše a OV KSČM v Táboře. Připomínám nezasvěceným, že v odpoledních hodinách 9. května 1945 v této obci a jejím okolí bylo ustupující německou armádou a vojsky sil SS povražděno 24 zcela nevinných civilistů a obec byla z větší části vypálena a zničena palbou z děl a ručními granáty ustupujících Němců. Jména zavražděných československých občanů si můžete přečíst v detailu pamětní desky pomníku. Delegace klubu, kterou jsem vedl, se cestou do Lejčkova zastavila u pomníčku zavražděných Štěpána Hubarta a Františka Váchy, kam jsme společně s přítelkyní Světlanou Šatnou, členkou KČP z Tábora, umístili velkou kytici šeříků. Vlastní pieta sestávala z položení kytic rudých karafiátů se stuhami a velkých kytic šeříků. Na stuze Klubu českého pohraničí byl text zlatým písmem "Nikdo nebude zapomentut, nic nebude zapomenuto" a název KČP. Na stuze komunistů byl nápis "My nezapomeneme" a OV KSČM v Táboře. Popis stuh provedla př. Světlana Šatná a zajistila ze své zahrady velké množství kytic čerstvých šeříků. Následovala československá hymna pomocí reprodukčního zařízení a krátký projev předsedy klubu s objasněním tragické události. Poté jsme minutou ticha uctili památku všech zavražděných občanů. Po společném pořízení fotografií byl pietní akt na místě památníku v Lejčkově ukončen. Delegace klubu se poté přesunula na místo vidlice cest Tábor-Pelhřimov, Tábor-Pacov, kde ve skutečnosti byla příčina této obrovské tragedie. Zde se smíchávaly velké kolony odcházející německé okupační armády, maďarské armády a sil SS z dvou pochodových proudů do jednoho směrem na Tábor. Tady postupně narůstala nervozita Němců, esesáků a maďarské fašistické armády a vzájemná střelba mezi nimi o přednost v jízdě. Na tomto místě je také pomníček zavražděných Jana Mašáta a Jiřího Janžury, kde jsme rovněž umístili na jejich památku velkou kytici šeříků.

Text: př. Zdeněk Trippé, předseda klubu
Foto: př. Světlana Šatná, KČP Tábor

Fotogalerie: