Pietní akt Lejčkov 2016 je za námi

09.05.2016

 Klub českého pohraničí, z.s., Okresní rada Táborsko, v spolupráci s obcí Dolní Hořice, občanskými aktivisty z obce, zejména lidmi spolčenými kolem sdružení "Má vesnička" a mnoha jinými organizacemi a spolky, připravil letošní Lejčkov 2016. Program a scénář pietního aktu byl připravován pod mottem "Nikdo nebude zapomenut, nic nebude zapomenuto!". Pietní akt proběhl v plánovaném termínu v sobotu 7.5.2016. Okresní rada si je plně vědoma neúprosného toku času. Pamětníci tehdejších událostí rychle ubývají a mladší osoby tuto historickou paměť tolik nesdílejí. Naštěstí jsou k dispozici pečlivě vedené kroniky obcí, z kterých se dá mnohé vydedukovat a v spolupráci s takovými místními znalci historie, jakým je pan Pavel Jareš z Cetoreze, postupně sestavit pravdivou mozaiku tehdejších dějů. Ty byly vskutku napínavé, ale zejména k osudu mnoha lidí kruté. Nám, členům Klubu českého pohraničí, nejde o nic cennějšího, než o zachycení a přenesení pravdy o historii mladé generaci. Proto budeme dál pokračovat v pátrání po osudech tehejších našich českých lidí a jejich rodin, dokud o této strašné události nezjistíme pravdu, dokud z ní nesestavíme pravdivý obraz historie.

Na letošním pietním aktu jsme občany seznámili s osudem Jana Mašáta, poštmistra z Cetoraze, který sehrál velmi rozvážnou a pro Cetoraz rozhodující roli. Svou autoritou společně s řídícím učitelem Stejskalem zabránil ukvapenému jednání "povstalců na poslední chvíli" a zachránil obec a její občany před jistou zkázou. Víme přece, jak dopadly Leskovice. Byly zcela zničeny! Sám za svou odvahu a odpovědné počínání zaplatil i se svým synovcem Jiřím Janžurou krutou daň. Okupanti je stačili zlikvidovat, mučili je, utloukli, nakonec zastřelili a pohodili u silnice v prostoru křižovatky "U Sloupu". Alfons Garhofer, poštovní zřízenec z Lejčkova dopadl stejně. Byl nacistickými vrahy odvlečen z domova a za obcí Lejčkov mučen, ubit a nakonec také zastřelen. Nalezen byl mrtev nedaleko části, které se říká Chobot. Proto jsme pozvali na letošní pietní akt zástupce České pošty, s.p. Delegace České pošty za vedení ředitele doručovací a účelové sítě pro region Jižní Čechy Mgr. Miroslava Kramoliše společně s námi položila věnec k pomníku v Lejčkově. Na počest padlých zaměstnanců pošty vlála po celou dobu pietního aktu v rukách člena Klubu českého pohraničí ze Soběslavi, přítele Pavla Čížka, vlajka České pošty.

Na pozvání klubu se pietního aktu účastnila celá řada významných osob. Naše pozvání přijal člen vlády ČR, ministr průmyslu a obchodu pan Ing. Jan Mládek, CSc., který vystoupil s citově zabarvenou řečí a odsoudil tehdejší kruté počínání nacistů. Upozornil účastníky aktu, že ani dnes není zcela vyhráno, a že musíme být připraveni mír a naše civilizační hodnoty bránit.

Pietního aktu se účastnil a aktivně na něm vystoupil předseda Krajské a místopředseda Národní rady KČP přítel. JUDr. Gustav Janáček. Odsoudil porodníky fašismu, kapitalistický společenský řád a vysvětlil proč a za jakých okolností vznikl KČP. Tlumočil účastníkům pietního aktu pozdrav Národní rady a Krajské rady KČP. Na závěr svého vystoupení se zmínil o přetrvávajícím odkazu Julia Fučíka "Lidé bděte!", který je aktuální zejména dnes, kdy fašismus opět v Evropě zvedá hlavu.

Rádi jsme přivítali, že našemu pozvání vyhověli přátele, spolubojovníci za svobodu ze spojeneckého klubu ČSBS, s kterými udržujeme dohodou stvrzenou spolupráci. Jejich klub zastupovalo nejvyšší vedení ČSBS Táborska v čele s předsedou Ing.Vladimírem Štípkem, Ph.D. a tajemníkem klubu Ing. Václavem Hákem. Byli jsme potěšeni zájmem místních a regionálních médií. Jsme velmi nedočkaví jejich informace, kterou dají veřejnosti. Našemu vděku zavražděným občanům přálo také počasí. To vytvořilo klidnou, slunečnou pohodu. Doufejme, že sluníčko svítilo ČR na další cestu života v míru a bezpečí. Chceme také zmínit velmi dobré splnění povinností naší Policií ČR, která zajistila bezpečnost silničního provozu v místě a také klid a veřejný pořádek během pietního aktu.

Na pamětní desce je celkem 24 obětí a my se postupně dopátráme k osudu všech dalších 21 zavražděných občanů. Příští pietní akty budou ještě zajímavěji připraveny a provedeny. Doufáme, že se konečně podaří probudit svědomí pedagogického sboru škol různých typů v okolí, a že mládež bude pro příště základem naslouchající veřejnosti.

Nikdo nebude zapomenut, nic nebude zapomenuto!

Ať žije Lejčkov 2017.

Ing. Zdeněk Trippé
předseda
Okresní rada Táborsko
Klub českého pohraničí, z.s.