Pietní akce v Krnově

07.05.2021

Oslavy 76. výročí osvobození města Krnova a pietní vzpomínka na místě koncentračního tábora Lomnice u Bruntálu

6. května 2021 ve čtvrtek dopoledne se sešli zástupci KČP, KSČM a ČRS na městském hřbitově v Krnově, aby uctily památku osvoboditelů města Krnova. Uctění padlých hrdinů se koná v době, která je k osvoboditelům to je k bývalému Sovětskému Svazu a jeho Rudé Armádě nepříznivě nakloněna. I přes toto a dobu pandemie se nás u památníku osvoboditelů sešlo dvanáct občanů. Mezi jinými předseda OV KSČM s. D. Kanák, předseda Měst. výboru v Krnově s. P. Vartecký a předseda Měst. rady Klubu českého pohraničí s. J. Hadaš. Přítomní uctily padlé hrdiny při osvobozování Krnova položením kytic k památníku rudoarmějců.

Dne 8. května 2021 se členové Klubu českého pohraničí Krnov zúčastnili pietního aktu v Lomnici u Rýmařova. Zde na místě bývalého koncentračního tábora, zahynuly stovky zajatých sovětských vojáků při práci v kamenolomu, na opravách, silnic železnic a dalších pracích. Nelidské podmínky ať už nedostatek jídla ,oblečení a zacházení s nimi vedly k vysoké úmrtnosti. Kytice na pietním místě položily organizace Klubu českého pohraničí z Krnova, Bruntálu a i jiné organizace zde přítomné.

Jan Gara                                                             

Fotogalerie: