Pietní akce na vojenském hřbitově

29.04.2020

U příležitosti 75. výročí ostravsko-opavské operace se uskutečnila pietní akce dne 28. 4. 2020 v předvečer osvobození města Hlučín na vojenském hřbitově Rudé armády v Hlučíně pod patronací KČP, ČSBS a KSČM. Na pietní akci přivítal přítel Adámek předsedkyni KSČM JUDr. L. Kovalovou, předsedu MS KR KČP J. Garu a delegaci OV ČSBS Opava vedenou jeho předsedou plk. Ing. J. Žáčkem. 

Po úvodních slovech byly položeny kytice. Na závěr pietní akce předal přítel J. Gara bývalému poslanci Poslanecké sněmovny za KSČM př. Miroslavu Opálkovi Medaili k 75. výročí osvobození Ostravy Rudou armádou vydáno KČP Václava Soukupa Ostrava. 

Po ukončení pietní akce položil př. J. Gara kytičku u hrobu pilota IL 2 podporučíka Ivana Pavloviče Kiotova příslušníka 637. sestavy bitevního leteckého pluku, který dne 20.4.1945 společně se střelcem Nikolajem Alexandroviče Komlevem zahynuli v operačním prostoru Dobroslavic, Plesná a Velká Polom v leteckém souboji. 

Město Hlučín bylo od 27. dubna 1945 ostřelován. Vojáci 4. ukrajinského frontu na město postupovali ve směrech od Darkovic a Děhylova. Jednotky útočící z děhylovského směru během 28. dubna zaujaly pozice na Vinné hoře, odkud následně ostřelovaly Němce ustupující z Hlučína k Ludgeřovicím. 

V noci Rudá armáda zahájila útok od Darkoviček a Kozmic za podpory děl a tanků. Jednotky SS kolem půlnoci vyhodily do povětří železniční most a začaly se stahovat. Kolem čtvrté hodiny ranní 29. dubna 1945 do města Hlučín vstoupili vojáci Rudé armády. Mnozí obyvatelé, kteří před příchodem fronty uprchli, se v následujících dnech začali pozvolna vracet. 

Na místním hřbitově byl vztyčen pomník vojákům Rudé armády. Ve dvou hromadných hrobech zde našlo svůj poslední odpočinek celkem 3213 bezejmenných padlých, jejichž památku připomínají dvě pamětní desky. Jednotlivě je zde pohřbeno dalších 150 padlých. Je naší svatou povinností chránit památku padlých bojovníků za naši svobodu a vlastenců umučených nacisty. 

Život se musí žít dopředu, ale pochopen může být jedině zpátky. 

A poznání minulosti je nezbytné nikoliv pro pomstu, ale pro ponaučení a návod usnadňující orientaci v přítomnosti. Je to nutné zvláště dnes, protože neonacistické aktivity i nebezpečné fašizující tendence nacházejí živnou půdu a oslovují především mládež - právě té je v prvé řadě nutné ukazovat, co byl nacismus, aby se něco podobného už nikdy nemohlo opakovat. Protože národ, který na svoji minulost zapomene, ji musí prožít znovu. Děkuji Vám, že Vy jste nezapomněli.

Jan Gara a Jan Adámek MS KR KČP

Fotogalerie: