PIETA U POMNÍKU ADAMA RUSO

05.10.2019

            Oblastní rada Klubu českého pohraničí Novohradsko, čestného jména Adama Ruso připravila setkání přátel a bývalých pohraničníků u pomníku vojína Adama Ruso. Bylo to již 68.výročí této tragické události. Na místě pomníku byl 30. září 1951 při střetnutí pohraniční hlídky s narušiteli státní hranice zastřelen. Sloužil vlasti u jednotky Pohraniční stráže Krabonoš.

Setkání spojené s pietou se zůčastnilo téměř 100 vlastenců, členů KČP, veteránů PS ze Slovenska, Moravy a Čech a občanů okolních obcí.

Přítomné přivítal přítel Jindřich Rolinc, člen KČP a důstojník Pohraniční stráže, major v.v., který téměř 30 let sloužil na jednotce PS Krabonoš a České Velenice.

Přivítal mezi námi přítelkyni Alenu Nohavovou, členku KČP a předsedkyni KV KSČM České Budějovice, přítele JUDr. Gustava Janačka, předsedu Národní rady KČP, přítele Ing. Zdeňka Trippého, předsedu Okresní rady KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše a další hosty .

Následovalo položení kytic k pomníku Adama RUSO a zazněla Česká a Slovenská státní hymna. S hlavním projevem vystoupil přítel JUDr. Josef Spáčil, člen vedení Novohradské oblastní rady KČP, major v.v. a bývalý velitel pohraniční jednotky Krabonoš.

Ve svém vystoupení přítomné seznámil s popisem tragické události. Připomenul historii vzniku pomníku a jeho několikeré poškození až úplné zničení neznámým pachatelem. Pomník byl vždy péčí členů KČP z Novohradska opraven nebo znovu vybudován.

O vystoupení požádala soudružka A. Nohavová, která hovořila o významu semknutosti vlasteneckých sil obou zemí a nutnosti čelit útokům na Pohraniční stráž, komunisty a levicově zaměřené občany.

O slovo se poté přihlásil Ing. Zdeněk Trippé, člen KČP z Tábora, který ve svém vystoupení jménem Organizačního štábu Národní rady KČP pozval přítomné i s rodinami a přáteli na pietní akt k uctění státnického odkazu Dr. Edvarda Beneše a manifestaci k 101. výročí vzniku samostatného československého státu.

Velké celorepublikové veřejné shromáždění vlasteneckých sil ČR se uskuteční v sobotu 26. října 2019 od 14 hodin u pomníku Mistra Jana Husa v Husově parku na Husově náměstí v Táboře.

Pietní akty k uctění památky Dr. Edvarda Beneše provedou kluby vlasteneckých sil ČR a KČP spolu s občany v Sezimově Ústí u hrobky Hany a Edvarda Benešových dopoledne od 10 do 13 hodin, samostatně dle svého rozhodnutí. Účastníci byli vyzváni aby přijeli na manifestaci do Tábora se státními vlajkami, vlajkami klubů, praporů měst a obcí a s portréty Edvarda Beneše, prezidenta, Budovatele Československa.

Na závěr setkání byla minutou ticha uctěna památka vojína.Adama Ruso, důstojníků, praporčíku a vojáků Pohraniční stráže, kteří sloužili na státní hranici při její ostraze a již nežijí a také již nežijících členů KČP.

Tentokrát pomník nebyl zničen ani poškozen. Vzhledem k náladě přítomných a mimořádně vysoké účasti bylo setkání nezapomenutelné. Následně pokračovalo besedou v blízké restauraci v obci Halámky.

Organizátoři setkání prostřednictvím časopisu Hraničář moc děkuji za mimořádnou účast a vlastenecké projevy.

Přátelé Jindřich Rolinc a JUDr. Josef Spáčil
Oblastní rada KČP Novohradsko Adama Ruso

Fotogalerie: