Pamětní deska paní Hany Benešové

17.11.2018

Otevřený dopis

Lomecký Oldřich, Ing.

starosta MČ Praha 1

Vodičkova 18

115 68 Praha 1

Věc: Pamětní deska paní Hany Benešové

Pane starosto,

velmi nás mrzí, že na několikerá upozornění a návrhy k navrácení pamětní desky Hany Benešové na dům proti pomníku E. Beneše na Loletánském náměstí, zastupitelstvo m. č. h. m. Prahy 1 dostatečně nereagovalo. Zejména v době příprav na oslavy stého výročí vytvoření našeho moderního státu.

Jsme přesvědčeni, že navrácení pamětní desky nemůže být blokováno případným neproběhnutím kolaudačního řízení. Spíše naopak, že kolaudace by měla být až po jejím navrácení. Že by se mělo i zkolaudovat, zda její (případně neodborné) připevnění nebude v delším období narušovat fasádu.

Jsme přesvědčeni, že jednání zastupitelstva je ovlivněno silami v pozadí, které jsou nepřátelské historické paměti našeho národa, našemu národnímu státu, našemu národu.

Vyslovujeme hluboké zklamání nad kvalitou vzdělání a morální úrovní zřejmě většiny členů zastupitelstva. Doufáme, a budeme se o to snažit, ve zlepšení v tomto ohledu v bližší, či vzdálenější budoucnosti.

V Praze, dne 13.11. 2018

Jménem Pražské rady

Klubu českého pohraničí, z. s.

Ing. Václav Tomeš, v.r.