Památník Ernsta Thälmanna v Ziegenhals v ohrožení

30.08.2009

  Památník Ernsta Thälmanna v Ziegenhals byl předán veřejnosti v padesátých letech min. stol. Kruh přátel Památníku Ernsta Thälmanna byl založen 7. února 1953 u příležitosti dvacátého výročí ilegálního zasedání ÚV KSN.

20 let existence Kruhu přátel Památníku. 1990 - 2010.

Jediným účelem naší činnosti byla, až do současnosti, ochrana, udržení a zveřejnění antifašistického klenotu vzpomínek na odboj komunistů proti nacistickému Německu. Po sjednocení Německa v listopadu 1998 začal být Památník ohrožen.

To je 20 let bojů o důstojnou vzpomínku a uctění E. T., který je spolu s Rosou Luxemburkovou a Karlem Liebknechtem, jedním z nejznámějších revolucionářů 20. století. S Jiřím Dimitrovem se stal symbolem pro celosvětový antifašistický odboj.

To je 20 let četných aktivit a akčních forem, aby se Památník Ernsta Thälmanna stal ještě známější.

Zasazovali jsme se 20 let o Památník a budeme i nadále stát v první řadě a odboj organizovat, když jde o jeho obranu.

Koncem roku 2002 koupil pozemek soukromník, Gerd Gröger - pracovník ministerstva vlády Brandenburska-, a za půl roku vyměnil zámky a znemožnil vstup do objektu, přestože původně bylo podle smlouvy zaručen vstup veřejnosti do objektu. Památník byl pod ochranou památkového úřadu jako kulturní památka.

V minulém roce proběhla nejhorší hrozba zneuctění. Ochrana památkového úřadu byla zrušena, a tím poslední překážka pro "legální" stržení nemovitosti vlastníkem pozemku Gerdem Grögerem. Cenné exponáty a veškeré vnitřní vybavení bylo odstěhováno a velké části zničeno.

Máme všechny důvody, jít i tento rok naší cestou dál a udělat vše, abychom mezinárodně známý památník ochránili. Až dosud se podařilo společnými silami zamezit zbourání budovy.

Tolik Max Renkl, předseda Kruhu přátel Památníku Ernsta Thälmanna.

Kroky, které podnikl Revoluční svaz přátel - RFB- pro zachování Památníku

Na výroční schůzi svazu 25. 10. 2008 byl schválen dopis premiérovi Saska, panu M. Platzeckovi, s prosbou o zastavení zničení Památníku a žádostí o přijetí k osobnímu rozhovoru.

Za celý rok nedošla žádná odpověď. Bylo tedy na výroční členské schůzi dne 31. 10. 2009 rozhodnuto, zaslat otevřený dopis a obdobnou prosbou a žádostí o přijetí. Do poloviny prosince 2009 se zase nic nedělo. Předsednictvo rozhodlo zaslat dopis ještě pádnější, ale doporučeně s návratkou. V dopise byly ministerskému předsedovi položeny otázky:

Jak dlouho bude naše žádost negována?

Na koho se máme obrátit se stížností na služební postup, když se jedná o nejvyššího representanta země, který se staví hluchý a porušuje jednoduchá pravidla slušného chování?

Dopis končí slovy: "Očekávám Vaší odpověď na položené otázky a termín pro rozhovor ve Vašem úřadě."

Podepsán předseda RFB

Tento dopis byl odeslán v polovině prosince 2009.
Zatím žádný ohlas.

Irma Martinovská
předseda české sekce RFB