Památník Ernsta Thälmanna v Ziegenhals je zbourán

03.05.2010

  Zpráva, která mi byla doručená 3. 5. 2010 v pozdních nočních hodinách e-mailem:

Se vztekem a rozhořčením musíme předat špatnou zprávu, že z příkazu Gerda Grögera dne 3. 5. 2010 začala firma Kieswetter s.r.o. s bouráním Památníku Ernsta Thälmanna v Ziegenhals.

Gerd Gröger provedl svůj hanebný čin týden před 65. výročím porážky fašismu v Evropě a jedinečné antifašistické památné místo nechal strhnout.

Na vysvětlení trochu historie.

Památník Ernsta Thälmanna v Ziegenhals je - byl - sportovní dům s velkou tělocvičnou a několika konferenčními místnostmi. Dne 7. února 1933 se zde konalo ilegální zasedání ÚV KSN pod vedením Ernsta Thälmanna, který byl brzo poté Gestapem zajat a uvězněn v koncentračním táboře Buchenwald, kde strávil 11 let. Byl popraven 18. srpna 1944.

V roce 1959 byl odhalen Památník Ernsta Thälmanna a zpřístupněn veřejnosti. Zůstalo zde zachováno původní zařízení, doplněno fotografiemi z činnosti KSN. V sále se konala pravidelně shromáždění: 7. února - vzpomínka na poslední zasedání ÚV KSN, 16. dubna výročí narození Thälmanna (1886), 18. srpna zavraždění Thälmanna (1944). O provoz a údržbu Památníku pečoval "Kruh přátel památníku" o. s.

V roce 2006 koupil pozemek pan Gerd Gröger, ministerský úředník vlády Země Brandenburg, a zamezil přístupu veřejnosti i Kruhu přátel do budovy. Od té doby se konaly na pozemku před budovou četné protestní demonstrace. Proběhla velká podpisová akce za zachování Památníku, nejen v Německu, ale i v naší republice. Protestů se účastnily KSN, Svaz antifašistů, Svaz pronásledovaných fašismem, Revoluční svaz přátel, KČP a řada dalších levicových organizací. Brandenburské vládě bylo zasláno několik dopisů s požadavkem zastavit zničení Památníku. V letošním roce byl ministerskému předsedovi Matthiasu Platzeckovi poslán otevřený dopis. Několik slov z tohoto dopisu.

Cituji: "...Domnívám se, že Vy jako ministerský předseda země Brandenburg a člen Sociálně demokratické strany Německa zastupujete antifašismus v této zemi. Zastupujete jej také veřejně? Jak je možné, že pod Vaší vládou právě dnes tak důležitá antifašistická památka bude zničena, zatímco - pod policejní ochranou - mohou neonacisté vypochodovat..."

Samozřejmě ctíme Ernsta Thälmanna, předního bojovníka proti fašismu a válce, stal se symbolem antifašistického odboje!

Irma Martinovská
předseda české sekce RFB