Otevřený dopis předsedovi vlády České republiky

19.05.2020

Vážený pan Andej Babiš
předseda vlády České republiky
Úřad vlády
Praha

Věc: Otevřený dopis předsedovi vlády české republiky

Vážený pane předsedo vlády!

Úvodem našeho otevřeného dopisu nám dovolte vyslovit naše poděkování za Vaše vynaložené psychické, ale i fyzické úsilí, které spolu s ostatními členy vlády České republiky, epidemiology a ostatními odpovědnými činiteli vynakládáte v boji proti koronavirové epidemii. Vaše úsilí je o to cennější, že v tomto úsilí nemáte účinnou podporu velké části parlamentní opozice, novinářské a ostatní mediální veřejnosti.

Koronavirová epidemie včas není hlavním tématem, proč Vám adresujeme tento otevřený dopis.

V minulých dnech si celý pokrokový a demokratický svět, včetně naší republiky, připomínal již 75. let od ukončení 2. světové války. Rozhodující úlohu při porážce hitlerovského Německa v Evropě i ve světě sehrál tehdejší Sovětský svaz a jeho Rudá armáda. Tuto skutečnost nepopírali a ocenili i mnozí tehdejší váleční spojenci Sovětského svazu - USA, Velká Británie, francouzský protifašistický odboj v čele s generálem Charlesem de Gaullem a mnozí jiní. I my oceňujeme pozitivní úlohu, kterou v boji proti fašismu v Evropě i ve světě sehráli západní spojenci Sovětského svazu.

V celé Evropě se po ukončení 2. sv. války spontánně stavěly pomníky,památníky a instalovaly pamětní desky v upomínku na ty jejichž zásluhou byl poražen německý fašismus. Ať již to byli výjimeční politici, vojenští činitelé, či to byla úprava míst posledního odpočinku těch, kteří padli v boji s krutým fašistickým nepřítelem a konce války se nedočkali.

Obzvláště kruté to bylo na území tehdejšího Československa a v samotné Praze na samém sklonku války - 9.května 1945.

Proto byl v Praze odhalen pomník maršálu Ivanu Stepanoviči Koněvovi, jako projev vděčnosti vojskům 1. ukrajinského frontu, který pod jeho velením osvobodil severní, střední a východní část dnešní České republiky, přišli na záchranu Prahy a zachránili tento architektonický skvost země i Evropy před jeho zničením zfanatizovanou milionovou Schörnerovou armádou a esesáckými hordami.

Hanebné, zákeřné a nenávistné odstranění pomníku I. S. Koněva vedoucími činiteli Prahy 6 dne 3. dubna t. r. se stalo jasně politicky motivovaných a otevřeně provokujících činů vandalismu a znesvěcování památníku, až po jejich konečný cíl - jeho zbourání. O cynismu a zbabělosti těch, kteří demontáž sochy schválili a provedli, svědčí i skutečnost, že byla provedena v podvečer 75. výročí osvobození Prahy a vítězství nad hitlerovským Německem. Je vrcholem arogance, že pro tento gangsterský čin zastupitelstva Prahy 6 bylo zneužito mimořádného nočního zasedání zastupitelstva městské části Prahy 6, aby tak byl znemožněn projev odporu široké občanské veřejnosti nejen Prahy 6 v čase omezeného pohybu občanů a zákazu jejich shromažďování v souvislosti s koronavirovou pandemií.

Hluboce se za tento čin vedoucích činitelů městské části Prahy 6 stydíme.

Je zároveň politováníhodné, že tomuto barbarskému činu nezabránila ani Vaše vláda, zejména ministerstva kultury a zahraničí, která zaujala v této záležitosti pozici "mrtvého brouka".

Žádáme, abyste spolu s odpovědnými činiteli učinil opatření k obnově pomníku Maršála Ivana Stěpanoviče Koněva na původní místo nebo jiné, důstojné místo v Praze. Přičemž za takové důstojné místo rozhodně nepovažujeme uskladnění jeho sochy v jakémsi depozitáři či muzeu.

S úctou Ondráček Jaroslav
předseda OV KSČM Trutnov

V Trutnově dne 14. 05. 2020