Otevřený dopis - KONĚV

29.08.2019

Zastupitelstvo
městské části Prahy 6
Praha

Vážení členové zastupitelstva.

Členové Klubu českého pohraničí z. s. v Berouně vyjadřují rozhořčení nad tím, jakým způsobem se chová část zastupitelů vaší městské části Prahy 6 v čele s panem starostou Ondřejem Kolářem /TOP 09/ k historickým událostem a odkazům, souvisejících s druhou světovou válkou.

To, co předvádíte s pomníkem I. S. Koněva, který má nesmírnou zásluhu na osvobození naší vlasti od německého fašismu, je projevem nenávisti a nesnášenlivosti nejen vůči Koněvově osobnosti, ale vůči všem, kteří pod jeho velením bojovali a pokládali své životy za to, abychom my i vy mohli žít.

Hanobení sochy I. S. Koněva je výsledkem soustavně rostoucí kampaně a nenávistné propagandy vedení městské části Prahy 6, kdy její představitelé po příkladu Magistrátu hl. města Prahy svými výroky a osobními postoji vyvolávají nevraživost mezi občany, kteří podléhají jejich nenávistným projevům, čímž chtějí dokázat svůj odpor proti našim osvoboditelům, Rudé armádě SSSR, která měla rozhodující podíl na konečném osvobození Československa včetně hl. města Prahy. Spolu s českými vlastenci, vojáky spojenců protifašistické koalice, 1. čs. Armádním sborem Ludvíka Svobody za cenu nesmírných obětí, které jsou vám jistě známy, přinesla národům Evropy a světa osvobození od nacismu.

Osobnost I. S. Koněva je nesmazatelně zapsána mezi slavné vojevůdce, byl to m. j. on, který završil vítěznou bojovou cestu od Stalingradu přes dobytí Berlína až ke svedení poslední bitvy 2. světové války ve dnech 11. - 12. května 1945 na území naší republiky v prostoru Příbramska a Milína u Slivice, kde jeho vojáci dokončili spolu s partyzány a vlastenci našeho regionu porážku elitních jednotek wermachtu a SS, které prchaly před Rudou armádou vědomi si zločinů, které páchaly po podepsání kapitulace Německa vůči obyvatelstvu Prahy a Středočeského kraje ještě ve dnech 9. - 10. května 1945. Právě to a další skutečnosti vás neopravňují ke špinění památky těch, kteří nesmírnou obětavostí a statečností přinášeli oběti.

Při osvobození Prahy, po zahájení Pražského povstání, kdy se nacisté krutě mstili na obyvatelstvu hl. města Prahy se aktivně zúčastnila bojů i řada vlastenců z našeho regionu, i oni zde položili své životy. Také jejich jménem žádám, aby vedení městské části Prahy 6 spolu s dalšími občany respektovali historickou pravdu a nepředělávali historii.

Zastupitele této městské části vyzýváme, aby nepodléhali nenávistným vyjadřováním a skutkům, které jsou vyvolávány vedením Prahy 6 k osobnosti I. S. Koněva. Pravdu o osvobozovací misi Rudé armády pod vedením I. S. Koněva nelze vymazat z paměti našeho národa, stejně jako pravdu o tom, že to byla vojska Rudé armády, která pod jeho velením zachránila Prahu před zničením, které bylo fašisty cíleně plánováno.

Žádáme o ponechání pomníku I. S. Koněva na náměstí Interbrigády a ukončení projevů neúcty k našim osvoboditelům. Pomník slouží jako dokument období 2. světové války a jakákoli pozdější "doplňující destičková informace" je v tomto případě zpochybňující.

V souvislosti s tímto naším vyjádřením k osobnosti I. S. Koněva žádáme členy zastupitelstva Prahy 6, aby nepokračovali v rozhodnutí Magistrátu hl. města Prahy o odstranění pamětní desky na Staroměstské radnici, která má připomínat osvobození města Prahy v roce 1945 jednotkami 1. ukrajinského frontu Rudé armády pod vedením I. S. Koněva.

Děkuji za pochopení. Pravda vítězí!

Okresní rada Klubu českého pohraničí z. s. Beroun

Pokorný Jiří - předseda

Kontaktní adresa: Pokorný Jiří
ul. Kpt. Jaroše 1047
166 01 Beroun-město

V Berouně dne 29. srpna 2019