Osvobození Moravské Ostravy

01.05.2020

Ostravsko-opavská operace s cílem osvobodit Ostravu nebyla vedena přímým úderem ze severozápadu, ale jako obkličovací manévr ve více než stokilometrovém oblouku kolem Ostravy od severozápadu a západu. Její provedení bylo svěřeno 4. ukrajinskému frontu v čele s generálem armády A. I. Jeremenkem, osvobození města 38. armádě genplk. K. S. Moskalenka, v jejíž sestavě bojovala i 1. čs. samostatná tanková brigáda pplk V. Janka a 1. gardová armáda genplk. A. A. Grečka.

Útvary 38. armády svedly ve dnech 26. dubna až 1. května velmi těžké boje o obce na levém břehu Odry (především Krásné Pole, Poruba, Třebovice, Svinov). Předsunuté jednotky již v noci 29. dubna překročily jihozápadně od Zábřehu v místech U Korýtka řeku Odru a dobyly tu malé předmostí. Následujícího dne československé a sovětské tanky postupovaly do Vítkovic a kolem Dolu Šalomoun, Nádražní ulicí a dnešní ulicí 30. dubna až před Novou radnici. Před 19. hodinou projel první čs. tank č. 051 jediným nepoškozeným silničním mostem na Slezskou Ostravu. Jednotky 1. gardové armády osvobozovaly ve dnech 30. dubna až 2. května především ostravské obce na Hlučínsku a na pravém břehu Ostravice, z nichž jako poslední byly 2. května v odpoledních hodinách dobyty z rukou nepřítele Bartovice. Tím bylo osvobozování Moravské Ostravy a ostravských obcí (v rámci dnešního územního rozsahu) dovršeno.

Své životy zde položilo 1407 rudoarmějců, 2 čs. tankisté a 449 místních občanů, z nichž řada padla se zbraní v ruce po boku Rudé armády, ať už v bojích v jednotlivých obcích a městských čtvrtích, při pronásledování Němců nebo při pokusu o záchranu důležitých průmyslových objektů a komunikací. O těchto lidech, kteří se rozhodli jen pasivně nepřihlížet, dobrovolně se vydali do boje a zaplatili za to nejvyšší cenu, nevíme až na výjimky bohužel téměř nic; známe jen jména, zachycená ve vzpomínkách nebo na stránkách obecních kronik.

Ostravsko-opavská operace, která přinesla svobodu obyvatelům a městu Ostravě, se zapsala do historie druhé světové války jako jedna z největších vojenských akcí na území Československa. I když od těchto událostí uplynulo již dlouhých 75 let, na statečnost a odhodlání osvoboditelů Ostrava nezapomíná.

Klub českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava si připomněl sérií pietních aktů v dubnových dnech. První z pietních aktu se členové zúčastnili dne 26.dubna v Ostravě - Kunčičkách, Slezská Ostrava, Muglinov, Heřmanice a v Plesné u pomníku Rudé armády. 28. dubna u pomníku letce Nikolaje Ovčinikova na Hulváckém kopci a u dalších pomníčků na území městských obvodu Mariánské Hory, Hulváky, Slezská Ostrava a v Porubě u bludného kamene. Další den 29. dubna 2018 pokračovaly pietní akty v městském obvodě Ostrava - Jih na ulici Hulvácká, Břehy, Korýtku, na ulici Husarova a dalších místech Jihu a v centru Ostravy u tanku O51, Miloše Sýkory a I. Ahepjuka. Hlavní oslavy konce války v Ostravě se jako již tradičně uskutečnily u mohyly s urnami osvoboditelů města v Komenského sadech 30.dubna. Letošní vzpomínka se uskutečnila v době nouzového stavu zapříčiněného koronavirem a za dodržení všech bezpečnostních doporučení a nařízení. Pod záštitou KČP VS Ostrava se pietního aktu zúčastnil Generální konzul Ruské federace v Brně pán A. N. Budaev s doprovodem, honorární konzul Ruské federace se sídlem v Ostravě Ing. Aleš Zedník, ČRS Ostrava, KSČM, ČSBS, Veteráni Policie a další levicové subjekty. Po položení kytic u Pomníku Rudé armády předal předseda MěR KČP Václava Soukupa Ostrava př. Gara Vlastenecký řád KČP Generálnímu konzulu Ruské federace v Brně pánu A. N. Budaevovi a Klubem českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava vydanou pamětní medaili k 75. výročí osvobození Ostravy i honorárnímu konzulu Ruské federace se sídlem v Ostravě Ing. Aleši Zedníkovi, Šestákovi, Galynině, Šimčíkovi a Hajnému. I letošní pietní akty byly důstojným uctění památky osvoboditelů nejen našeho města, ale také celé naší vlasti především chrabrou Rudou armádou. Čest památce všech těch, kteří v dubnových a květnových dnech padli proto, abychom my mohli žít.

Jan Gara KČP Václava Soukupa Ostrava

Fotogalerie: