Ostravští veteráni PS oslavili Velikonoční svátky.

21.04.2019

V pátek 19 4. 2019 se uskutečnilo tradiční jarní Velikonoční setkání Ostravských veteránů, přátel a příznivců Pohraniční stráže pod záštitou Sekce Ochránců státních hranic Ostrava pod vedením MěR KČP z. s. Václava Soukupa Ostrava. Na 50 veteránů PS z Moravskoslezského kraje, Jeseníku a Zlína se sešlo v restauraci Havránek ve Starém Zábřehu. Setkání zahájil přítel Nekvapil, který všechny přítomné přivítal a popřál všem příjemné prožití svátků velikonočních. Poté předseda MěR KČP VS Ostrava př. Gara předal př. Grobelnému a Nekvapilovi diplomy za střeleckou soutěž V. Zajceva a za MěR KČP VS Ostrava popřál krásné prožití svátků velikonočních. V průběhu jednání vystoupil př. Milan Hejný veterán Policie České republiky a předal jménem prezidia veteránu policie ČR u příležitosti 10. výročí vzniku veteránů policie ČR za prezidenta plk. v.v. Jaroslava Zemana pamětní odznak členům Klubu českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava př. Janu Garovi, Milanu Poledníkovi, Pavlu Dvořákovi a Františkovi Marešovi. Jarní akce se velmi vydařilo a všichni veteráni PS odcházeli velmi spokojeni. Další setkání se uskutečni 12.7. 2019 u příležitosti vzniku PS.

Jan Gara

Fotogalerie: