Ostravské vánoční posezení s přáteli.

27.11.2023

Dne 16. 11. 2023 odpoledne se sešli členové KČP Václava Soukupa Ostrava, Společnost Ludvíka Svobody Ostrava, Ostravští veteráni PS Ostrava a milí hosté v restauraci Cihelna U Chýlka u vánočního posezení. 

Předseda Městské organizace KČP VS Ostrava přivítal milé hosty a to Milana Hajného Veterána policie ČR za MS kraj, Karla Šestáka předsedu Česko-ruské společnosti Ostrava a Ivana Strachoně předsedu KŠČM Ostrava. Po státní hymně byla uctěna minutou ticha vzpomínka na zesnulé naše členy a připomněli si 105. výročí vzniku ČSR. 

Předseda Městské organizace př. Gara seznámil členy s bohatou klubovní činností v roce 2023, kdy bylo zorganizováno a zúčastnili jsme se více než 50 akcí. 

V závěru vystoupení vyzvedl velmi dobrou a kvalitní spolupráci s vlasteneckými sdruženími, spolky a stranami. Př. Holas informoval o práci rozhodčí komice KČP. Př. Poledník, Niedoba a Nekvapil, podali zprávu o činnosti sekce OSH Ostrava a Veteránů PS Ostrava při MěO KČP VS Ostrava. Bohatá diskuse se nevyhnula ani současné domácí a mezinárodní vypjaté politické situaci. 

V Moravskoslezském kraji totiž vznikla petice za krajské referendum – v ní se lidé mohou vyjádřit k převodu pozemků, na nichž má vzniknout vojenské logistické centrum, z kraje na stát. Zájem a pochopitelné obavy občanů o dění ve vztahu k připravovanému logistickému centru Armády ČR se zvýšily na jaře letošního roku. 

Při návštěvě letiště v polském Rzeszówě, které nyní slouží pro logistiku vojenského materiálu, uvedl český prezident Petr Pavel, že se zde chce seznámit s jeho fungováním jako modelem pro plánované logistické centrum v Mošnově. V této době již probíhala závěrečná jednání o Česko-americké dohodě o obranné spolupráci, která byla následně ratifikována. I když se v tomto dokumentu o možnosti vybudování cizí vojenské základny přímo nehovoří, není tato možnost ani zcela vyloučena. 

Členové KČP VS a SLS Ostrava se plně zapojili do té petice a pomáhají se sběrem podpisů na petici v Moravskoslezském kraji. V závěru posezení předseda MěO Václava Soukupa Ostrava a Společnosti Ludvíka Svobody Ostrava př. Gara poděkoval všem za vykonanou práci a popřál příjemné prožití Vánočních svátků a hodně zdraví a životního optimismu v roce 2024.

Jan Gara KČP VS Ostrava a SLS Ostrava

Fotogalerie: