Ostravské vánoční posezení s přáteli.

29.11.2019

Dne 28.11.2019 v den 324. výročí popravy významného vůdce chodského povstání, obhájce práv a svobody Chodů Jana Sladkého Koziny v roce 1695 v Plzni, se v zasedací místnosti MěV KSČM v Ostravě uskutečnilo tradiční Vánoční posezení s vyhodnocením činnosti Klubu českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava v končícím roce 2019. Přišli mezi nás i vzácní hosté - Šesták (ČRS O), Galinina (ORD), Dutková (LKŽ JJ), Juroška (KSČM), Hajný (V Policie ČR MS Kr). Předseda Městské organizace Jan Gara seznámil členy a hosty s bohatou činností klubu a vyzvedl velmi dobrou spolupráci i ostatními vlasteneckými sdruženími a spolky, zejména Svazem bojovníků za svobodu Generálporučíka Mikuláše Končického Ostrava, Československou obci legionářskou jednoty Ostrava 1, levicovými kluby žen, Česko - ruskou společností, Ostravský ruský dům, KSČM, Policii ČR a dalšími. Během jednáni byli přijati 3 noví členové KČP. Přítel Poledník seznámil přítomné s práci sekce OSH a Veteránů PS Ostrava při MěO KČP VS Ostrava a př. Plonková seznámila s hospodářskou situací v KČP. Za znění fanfáry a Husitského chorálu předseda Městské organizace Jan Gara předal jménem NR KČP členům a hostům za aktivní práci a vlastenecké postoje v KČP a spolupráci s KČP tyto ocenění před státními a klubovými prapory -

Knihu - př. Grobelný, Holas, Jakubek

Plaketu "Za obětavou práci pro vlast" - př. Katreniák, Marcol, Mareš, Pobuta, Poledník, Dvořáková, Kulová, Vozková, Šesták, Hajný

Medaile "Za zásluhy o rozvoj KČP III. stupně" - př. Dutková, Gara st.

Medaili "Za zásluhy o rozvoj KČP II. stupně" - př. Dvořák

Medaili "Za zásluhy o rozvoj KČP I. stupně" - př. Nekvapil

Bohatá diskuse se nevyhnula ani současné vypjaté politické mezinárodní situaci

a zvláště protiruské hysterii vydatně podporované sdělovacími - žel i veřejnoprávními prostředky (ČT, ČRo). To vše umocněno výročím "sametového" převratu v listopadu 1989.

V závěru předseda MěO Václava Soukupa Ostrava Jan Gara poděkoval všem za vykonanou práci a popřál příjemné prožití Vánočních svátků a hodně zdraví a životního optimismu v roce 2020.

Jan Gara KČP VS Ostrava

Fotogalerie: