Ostravské setkání sekce OSH.

10.11.2021

Dne 29. 10. 2021 se uskutečnilo tradiční setkání nejen ostravských veteránů a příznivců PS v restauraci Havránek, které připravila MěR KČP v Ostravě - sekce OSH. Setkání zahájil přítel Ladislav Nekvapil, přivítal všechny přítomné, kteří se sešli v hojném počtu. Vzpomněli jsme také na kamarády, kteří již nejsou mezi námi a uctili je tichou vzpomínkou. Mnozí účastníci dorazili z různých koutů naši vlasti, jako např. přítelkyně Marie Čechová s kamarádkou Pavlou Kauckou, přijely až z Chebu. Oceňujeme, že mezi nás zavítala i členka vedení NR KČP Maruška Hanischová. Celé setkání se neslo v srdečné a přátelské atmosféře, kde jsme si zavzpomínali na dobu naši mnohdy nelehké služby v zelených brigadýrkách na jednotkách a útvarech PS, někteří přátelé donesli dobové fotografie, věřte, že bylo o čem si povídat. Různými historkami, příběhy z našeho hraničářského života byl protkán celý večer. Někteří mají v živé paměti neuvěřitelné detaily o svých bývalých kamarádech, velitelích, psovodi nezapomněli přidat k dobru zážitky se svými čtyřnohými miláčky. Čas je nesprostný a v pozdních hodinách jsme se rozloučili s tím, že už se všichni zase těšíme na další sraz. Tak přátelé opět před vánocemi v restauraci Havránek.

Eduard Niedoba
KČP VS Ostrava

Fotogalerie: