Ostrava nezapomíná 

13.05.2019

Již čtvrtý rok organizuje 9. května společný pochod Nesmrtelného pluku Ostrava, členové a příznivci občanských spolků, Ostravského ruského domu, Česko-ruské společnosti, Klubu českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava, Českého svazu bojovníků za svobodu, levicové kluby žen, KSČM, klubů vojenské historie, vojáci v záloze, Národní domobrana, Čs. obce legionářské i dalších sdružení, včetně občanů města Ostravy i dalších měst, Olomouce, Karviné, Havířova, Třince apod.

Každým rokem lidé přicházejí s portréty osvoboditelů, včetně svých rodinných příslušníků k tomuto svátku - Dni vítězství. Základním motivem je výraz "Nikdo nebude zapomenut, nic nebude zapomenuto, kterým hájíme historickou pravdu proti mnohým snahám ji měnit, či znevažovat.

Tentokrát nás příroda nešetřila, padal drobný déšť, ale to se nestalo překážkou pro více než 90 účastníků pochodu, mezi nimiž byli i děti a invalidé. Zajímavé bylo i to, že policejní doprovod se k nám choval velmi přátelský a po celou dobu pochodu nebylo žádných provokací. Naopak, přihlížející občané se chovali přátelsky, se zvědavostí i s dotazy na účel pochodu. Pořadatelé neměli mnoho práce po celou dobu pochodu, který vyšel z Masarykova náměstí, ulicemi v centru města, okolo Nové radnice do Komenského sadů k Památníku osvoboditelů.

V závěru byly položeny květiny k památníku a mladá dívenka v historické vojenské uniformě přednesla báseň k osvobození. Poté operní zpěvák, Sergej Zubkevič zazpíval píseň Den pobědy, k němuž se přidala i řada přítomných účastníků.

Dárkem pro nás byla i nová píseň ruského skladatele Simona Osiašvili věnovaná Nesmrtelnému pluku, která zazní účastníkům pochodu v příštím roce.

My neustupujeme od svých tradic a v tyto dubnové dny pokládáme květiny k mnoha památníkům a hrobům osvoboditelů ve městě i přilehlém okolí.

Tamara Galinina, Karel Šesták a Jan Gara

Fotogalerie: