OSLAVY 77. VÝROČÍ SLOVENSKÉHO NÁRODNÍHO POVSTÁNÍ V MAKOVĚ

06.11.2021

Jako každoročně ve dnech výročí Slovenského národního povstání se i letos, 26. srpna 2021, konal pietní akt k 77. výročí u Památníku 1. československé partyzánské brigády Jana Žižky v Makově na hranicích mezi Českou a Slovenskou republikou.

Pietní akt, který se konal několik metrů na slovenské straně hranice s Českou republikou, organizovala obec Makov. Vedle organizátorů se pietní akce zúčastnili zástupci územní samosprávy Slovenské republiky i přilehlých obcí na české i slovenské straně, Slovenského svazu protifašistických bojovníků, zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu a další hosté, jak z Čech, tak ze Slovenska. Po položení věnců k památníku zazněla česká a slovenská hymna, slavnostní projevy hostů a zazpíval folklorní soubor Makovanka.

Mezi přítomnými byla i početná delegace Československé obce legionářské jednoty Opava, včetně druhoválečných veteránek Dany Milatové, Miroslavy Kaštovské, Jarmily Rubeyové a Boženy Juroškové v doprovodu terénních pracovníků Václava Krejčího a Petra Radiny a válečného veterána Jana Hronka v doprovodu Karla Vaculíka. Oslavy se zúčastnili i novodobí veteráni Tomáš Gergišák a Petr Jakůbek a další účastníci.

Akce se zúčastnili i delegace KČP Zlínského a Olomouckého kraje na čele s předsedou př. Zdeňkem Vejpustkem za Zl.kraj a př. Holišem za Olomoucký kraj. S pozdravným projevem vystoupil př. Vejpustek a poté předal představitelům obce Makov a Samosaprávného kraje Žilina pamětní medaile u příležitosti 70. výročí přijetí zákona o ochraně státních hranic ČSSR.

Za KR KČP Zl. Kraje Štefan Haviar

Fotogalerie: