Oslavy 76. výročí osvobození Ostravy a okolí.

02.05.2021

Ostravsko-opavská operace byla vojenská ofenzíva Rudé armády probíhající od 10. března do 5. května 1945. Spočívala v útoku rudoarmějců a jednotek 1. čs. armádního sboru směrem na československé Slezsko a severní Moravu a průniku na území Československa. Hlavní část operace začala 15. dubna 1945 v 10 hodin průnikem našich již jen 32 tanků, kteří vstoupili na čs. území u Sudic. Hlavní opavské obranné pásmo bylo prolomeno ve dnech 20. - 22. dubna. Dne 22. dubna osvobodila vojska 60. armády Opavu, ve které proběhly nejurputnější boje celé operace na našem území, kde zahynulo okolo 2 000 vojáků. Tento úspěch umožnil vojskům rozvinutí útoku směrem na Ostravu od východu ve směru na Háj ve Slezsku, Hrabyni a Velká Polom. Hlavní údery pokračovaly 26. dubna na obec Velká Polom podporované letectvem a dále ve směru do Ostravy-Plesné a Krásné Pole. Postup 1. čs. samostatné brigády jižním směrem zastavil urputně bráněný Čavisov a Hýlov u Klimkovic. Během 27. dubna probíhaly boje o Polanku nad Odrou, Klimkovice a zejména Porubu, která byla dobyta až po třech dnech bojů. Během 28. - 30. dubna Němci kladli odpor u Třebovic a 29. dubna sovětská vojska obsadila Hlučín a dobyla Darkovice. Bylo dosaženo čáry Tísek-Zbyslavice-Svinov. Za svítání 30. dubna překročily hlavní síly 38. armády řeku Odru a osvobodily Svinov. Časně ráno proniklo posledních sedm bojeschopných československých tanků s výsadkem brigádních samopalníků a průzkumníků, také od západu do Ostravy - Zábřehu, Novou Ves a Výškovice. Postupně dosáhly 14.40 středu města ve Vítkovicích, když přijel první tank na náměstí Jiřího z Poděbrad. Tanky 1. čs. tankové brigády postupovaly dál do týlu Němců a společně se sovětskou 128. gardovou střeleckou divizí obsadily střed Moravské Ostravy krátce po 15 hodině. Po 19. hodině se podařilo díky ostravskému občanovi Milošovi Sýkorovi, který zabránit destrukci mostu přes řeku Ostravici, a proniknout československým a sovětským jednotkám z Moravské do Slezské Ostravy. Náročné a nejtěžší boje na území Protektorátu probíhaly 41 dnů a nesouvisle probíhaly téměř dva měsíce. Do bojů se zapojilo okolo 225 000 Rudoarmějců a příslušníků čs. tankové brigády, z nichž téměř 24 000 padlo a 89 000 jich bylo raněno.

Členové KČP Moravskoslezského kraje na objetí naších hrdinů nezapomínají. Členové Klubu českého pohraničí v Opavě si připomněli osvobození Opavy dnes 22. 4. 2021. Dále pokračovali oslavy za spolupráce levicových spolků v Ostravě dne 24. 4. 2021 u památníků v Mariánských Horách a Hulvákách a v Moravské Ostravě a Přívozu. Dne 26. 4. 2021 v Plesné u Ostravy. Dne 27. 4. uctili památku v Porubě u Porubského bludného balvanu a dále u pamětní desky generála A. I. Jeremenka na ulici Vřesinská. Dne 29. 4. v 15 hodin si členové KČP VS Ostrava a Opava připomněli osvobození Hlučína za účastí Honorárního konzula Ruska v Ostravě Aleše Zedníka a levicových spolků na vojenském hřbitově Rudé armády a ve večerních hodinách Ostraváci uctili památku padlým v Ostravě Jihu u pomníků Hulvácká, Břehy, Korýtko a Husarova. Hlavní oslavy 76. výročí osvobození Ostravy se uskutečnily 30. 4. v Komenského sadech v Moravské Ostravě a Slezské Ostravě v 10 hodin za účastí generálního konzula Ruské federace v Brně Alexandra Kalačeva, honorárního konzula Ruské federace v Ostravě Aleše Zedníka, motorkářského klubu Noční vlci z Česka, členů KČP VS Ostrava a levicových spolků u Památníku Rudé armády. Závěr oslav pokračoval u Pomníku osvobození s tankem 051 a Památníku Miloše Sýkory, který zachránil poslední stojící most v Ostravě.

Děkujeme hrdinné Rudé armádě, 1. čs. tankové brigádě, 1. čs. smíšené letecké divizi a českým občanům za osvobození města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

Věčná sláva padlým hrdinům a osvoboditelům.

Nikdy na vaše hrdinství a oběti nezapomeneme.

Jan Gara

Fotogalerie: