Oslavili jsme Svátek práce, připravujeme Den vítězství.

08.05.2018

Svátek práce - 1.máj řada členů KČP z Trutnovska oslavila na Krakonošově náměstí v Trutnově. S hlavním projevem vystoupil poslanec Parlamentu ČR JUDr. Zdeněk Ondráček. Tuto akci připomínám několika fotografiemi.

Uplynulo 24 hodin a členové KČP - sekce Ochránců Československých státních hranic z Úpicka se 2. května sešli na brigádě při úklidu prostranství před Památníkem osvobození v Malých Svatoňovicích - Odolově. Prostor bezprostředně před Památníkem osvobození a přilehlý park doznal za uplynulých 5 let viditelných změn. O tom jsem ostatně psal na těchto stránkách už dříve. Ovšem stále je co zlepšovat, prořezávat suché větve vzrostlých stromů, převážně borovic a smrků. Celý park uhrabat, vyměnit lavičky podél přístupové cesty k Památníku, připravit držáky pro vlajky a další drobné, ale potřebné práce včetně úpravy květinových záhonů. Nemohu se nezmínit a nevyzvednout mnohahodinovou práci, kterou zde vykonal s. Miroslav Steidler. Ten společně s Petrem Hojnicem, jenž je majitelem automobilu s pracovní plošinou, zajistili tu nejnáročnější práci a prořezali suché větve stromů. Mirek několikrát týdně absolvoval cestu z Maršova u Úpice, cca 20 km a téměř všechny travní porosty posekal motorovou sekačkou. s. Steidler je předsedou naší sekce, který jde příkladem a svou aktivitou, všem ostatním členům. Na závěr musím sdělit, že v tomto roce se brigády osobně zúčastnil a přiložil ruce k dílu předseda OV KSČM z Trutnova s. Jaroslav Ondráček mladší. A úplně nakonec chci vyslovit poděkování starostovi Malých Svatoňovic Vladimíru Provazníkovi za zajištění odvozu uklizeného materiálu a při zajištění dalších věcí o které jsme ho požádali. Jak letošní oslavy Dne vítězství v Odolově proběhli, sdělím v příštím článku.

Jaroslav Vrba
KČP - sekce OČSSH Úpice
Královéhradecký kraj