OSLAVA DNE VÍTĚZSTVÍ 8. KVĚTNA 2024 V TÁBOŘE

14.05.2024

Letošní oslava Dne vítězství v Táboře byla vzhledem k tragickým událostem na bratrské slovanské Ukrajině opět provedena v omezeném rozsahu, přesto důstojně. Oslavu svolal coby pořadatel a připravil Klub českého pohraničí v působnosti Okresní rady Klubu českého pohraničí Táborsko, čestného jména Dr. Edvarda Beneše, společně s OV KSČM Tábor a podporujícími vlastenci z Tábora a Táborska. Sváteční den jsme měli opravdu hektický. Dopoledne jsme byli na pietním aktu v partyzánské obci Mnich a stihli jsme ještě pietu na hřbitově v Soběslavi. O obou akcích budou samostatné články. V Táboře jsme odpoledne od 14 hodiny uctili památku Rudé armády na Novém hřbitově. O tomto pietním aktu obstojně informuje místní týdeník Táborsko, a nebudu se tudíž po něm opakovat.

V 15:30 jsme se tradičně sešli na náměstí TGM v Táboře u Sochy rudoarmějce s dítětem nad hlavou. Rozsah pozvaných hostů byl záměrně snížen. Shromáždění zahájil přítel Zdeněk Trippé. Po krátkém úvodu s přivítáním hostů jsme položili kytice k rudoarmějci, zapálili svíčky a zahráli československou a sovětskou hymnu. S projevem poté vystoupil přítel Mgr. Marek Adam. Jako vždy měl projev velmi dobře sestaven a perfektně ho přednesl svým zvučným, příjemným hlasem. Po něm vystoupil pan PhDr. Stanislav Vodsloň, člen OV ČSBS v Táboře, účastník Pražského povstání v roce 1945. Jako vždy přednesl zajímavý projev s připomenutím základních faktů o průběhu a výsledcích osvobozenecké mise Rudé armády v Evropě. Zdůraznil nesmírné oběti 27 milionů občanů SSSR, které byly položeny sovětským lidem na oltář vítězství nad nacistickým Německem. Zaměřil se na osobní prožitek kluka, který se účastnil bojů na barikádách při Pražském povstání v rámci Květnového povstání českého lidu v roce 1945. Projev byl odměněn velkým potleskem. O slovo se poté na vyzvání přihlásil přítel Jiří Mrklas, s husitským praporcem a s baretem na hlavě, člen KČP Jakuba Kubaty z Českých Budějovic, aby nás seznámil s osudem své rodiny v době Protektorátu Čechy a Morava, kdy většina jeho rodiny skončila usmrcením v různých koncentračních táborech. Sám jako malé dítě německou okupaci zázrakem přežil. Po něm se přihlásil o slovo pan Pavel Kuchař z Táborska, podporovatel hnutí ČR na 1. místě a převyprávěl nám svůj příběh, kdy se v době studií v SSSR seznámil se svým pedagogem, který za Velké vlastenecké války coby důstojník Rudé armády zakončil svou bojovou cestu zdráv v našem jihočeském Táboře. U nás se dočkal konce strašné Velké vlastenecké války. Vojákům Rudé armády jsme na rozloučenou zahráli slavnou ruskou válečnou píseň Kaťuša.

Na státní svátek ještě přítel Mgr. Marek Adam, člen KČP, navštívil nádraží ČD v Táboře a doplnil u pamětní desky padlých železničářů čerstvé květiny.

Autor a foto: Zdeněk Trippé

KČP Dr. Edvarda Beneše Táborsko

Fotogalerie: