Olomoucký kraj - život plyne dál…

17.05.2022

Klubový život v Olomouckém kraji plyne i v současné době tak, jak jsme zvyklí.

Setkáváme se společně na besedách, navštěvujeme památná místa a pokládáme kytice.

Například v Olomouci se setkáváme stále každý týden společně se členy VSA Olomouc na naší besedě v klubu seniorů, jen jsme se přemístili na adresu Pavelčákova 21, změnili jsme i den, setkáváme se vždy každý čtvrtek od 14.00.

Počet členů se stále snižuje-věk, ale byli jsme vloni potěšeni, že na Svatém Kopečku u Olomouce vznikla 24.5.2021 nová početná naše organizace KČP- Klub českého pohraničí Jiřího Wolkera Svatý Kopeček. Zástupci se již zúčastnili např. 4.9.2021 akce ve Varíně a na Strečně, 18.9.2021 se konalo na Kopečku mírové setkání u přítomnosti odhalení pamětní desky před rodištěm národního umělce Karla Svolinského, následovala přednáčka MUDr.Marka Obrtela.

Velice dobře funguje také organizace KČP pod našim Olomouckým krajem z Ostravy, mnoho let je s ní spolupráce výborná.

U všech našich 3 součásti v dubnu proběhly shromáždění členů, které zejména provedly volby všech nutných orgánů, našich vyslanců do vyšších orgánů, na sněm apod.

Krajský sněm KČO Olomouckého kraje se uskutečnil 15.4.2022 v Olomouci, hosté byli dr. Richter Milan a Zdeněk Vejpustek. Delegáti zvolili všechny naše vyslance do vyšších orgánů KČP a na celostátní sněm KČP 18.6.2022. Poděkovali jsem všem členům staré KR vedené Dr. Holišem, zvolili jsme nového předsedu KR - Ing. Karla Šimka.

Další akce , kterých jsme se nedávno zúčastnily, jsou spojeny s osvobozením naší vlasti Rudou armádou. Ještě předtím se náš zástupce zúčastnil kladení věnců k památce masakru zcela na konci války v Zákřově, bylo velkolepé, k projevům se nechci vyjádřit! Následovaly oslavy 1. máje, 7.května zorganizoval klub na Kopečku kladení kytic u památníku padlým v I. a II. světové válce, na kterou navazovala beseda s PhDr.Jiří Jaroš Nickelli k širokému tématu-sudetským němcům. Zúčastnilo se 30 přátel, z Kopečku, Olomouce i z Ostravy, odjížděli nadšeni. Díky za to zejména Olze Kohoutové a Adéle Valentové.

8. května jsme v Olomouci vzdali čest Rudé armádě položením kytic na Ústředním hřbitově

K památníku a hrobům rudoarmějcům. O půl hodiny později jsme položili kytku u Památníku osvobození Olomouce v Čechových sadech, byl slavnostně odhalen 15. července 1945, 68 dní po konci druhé světové války.

Jsme připraveni dále prosazovat naše vlastenecké postoje v době, kdy jsou stále více ohrožovány naše národní zájmy . Historii lze různě vykládat, ale nejde ji změnit!

Ing. Karel Šimek

Fotogalerie: