Okupace zbytků Československa začala před 80 lety na Ostravsku

14.03.2019

Dnes 14. 3. 2019 v 15 hodin se konala před budovou KŘ Policie ČR MSK na ulici 30. dubna v Ostravě pietní akt u příležitostí 80. výročí, kdy byla celá Ostrava obsazena německými jednotkami dne 14. 3. 1939.

První jednotky německých sil vstoupily na československé území už v době, kdy Hácha teprve cestoval do Berlína. Po 17 hodině 14. března 1939 příslušníci VIII. armádního sboru a elitního pluku SS "Adolf Hitler" překročili Odru u Petřkovic a Koblova na Ostravsku a pokračovali ze čtyř směrů k Moravské Ostravě. První proud směřoval přes Slezskou Ostravu a rychle postupoval ke kasárnám na Hranečníku, kde odzbrojili dezorientovanou čs. posádku. Druhý proud směřoval od Petřkovic do Přívozu, třetí pak ze Svinova do Mariánských Hor a Vítkovic. Čtvrtý směr postupu vedl od Polanky do Zábřehu a Vítkovic.

V té době byl neinformovaný prezident Emil Hácha na cestě do Berlína, kde jej teprve časně ráno následujícího dne za užití psychického násilí donutili schválit vojenskou okupaci a zřízení Protektorátu Čechy a Morava ...

Spolu s vojáky dorazily do Ostravy také německé policejní jednotky včetně obávané tajné policie - gestapa. Ihned bylo zahájeno zatýkání, přičemž mezi prvními zatčenými se ocitlo několik českých úředníků policejního ředitelství spolu s policejním ředitelem Emilem Bačou, na jehož místo byl dosazen německý policejní rada Fritz Merler. V noci pak pokračovalo preventivní zatýkání dalších vytipovaných osob, především komunistů, legionářů, příslušníků Sokola, německých emigrantů a Židů. Prakticky ze dne na den, v noci z 14. na 15. března, byl veškerý dopravní provoz převeden na pravostranný.

Tuto akci uspořádal Oblastní výbor ČSBS Ostrava gen. Mikuláše Končického Ostrava, Policie ČR a Moravskoslezský kraj. Všechny přítomné přivítal předseda ObV ČSBS MK Ostrava přítel Jiří Francírek. Poté vystoupil hejtman MS kraje Hejtman kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Během pietního aktu byli jmenovitě vzpomenuti někteří Ostravané, kteří zahynuli v době německé okupace naší republiky. Jednalo se o sokoly, četníky nebo zaměstnance Vítkovických železáren. Jen četníků zahynulo 52 a ostravských sokolů umučili nacisté 338. Účastníci pietního aktu jim vzdali hold. Následovalo položení kytic. Této akce se zúčastnili i členové Klubu českého pohraničí VS Ostrava.

Fotogalerie: