Ojedinělý, leč významný počin obecního zastupitelstva.

23.08.2016

Na doporučení předsedy NR KČP se delegace vedená místopředsedou NR KČP JUDr. Gustavem Janáčkem ve dnech 19. až 20. srpna 2016 měla tu čest zúčastnit akce, která nemá v historii KČP a sekcí OSH obdobu.

Když se začtete do historických faktů OSH, tak zde máte možnost najít informaci o tom, že v roce 1981 byl u bPS Cheb vojenským zběhem zastřelen psovod, svob. Jozef LUDAS (19). Na místě události je postaven pomník, o nějž je po celé minulé období pietně pečováno chebskou KČP. Od této smutné události v letošním roce uplynulo 35 let. V místech, kde se celá tehdejší událost odehrála nejbližší příbuzní nikdy nebyly, až letos. Právě v letošním roce byli v těchto místech bratr Jožky se synem. Byl zde i pan starosta obce Tvrdošovce Ing. Marian Tóth, odkud Jozef Ludas pocházel.

Jozef Ludas byl nejmladším ze tří bratrů a právě po vzoru svého staršího bratra, který sloužil na rPS Dolní Silnice Sušické bPS, toužil i on být pohraničníkem. Život Jožky ukončil výstřel vojenského zběha. Jozef Ludas byl posmrtně povýšen a vyznamenán Za statečnost.

O všem tom bylo podrobně informováno místní zastupitelstvo obce Tvrdošovce. To rozhodlo, pojmenovat novou ulici v obci, která má přes čtyři tisíce obyvatel, právě po Jozefu Ludasovi. Toto se odehrálo za přítomnosti jak rodiny Jožky, tak veřejnosti obce. Toto rozhodnutí nemá jak na Slovensku, tak v Čechách obdobu. S tím také ale souvisí názory mnoha lidí, s nimiž jsme se setkali na neústavní rozdělení Československa. Tady jsme mohli být každý hrdý na svou národní příslušnost, ale to neznamenalo, že jsme nemohli žít i nadále ve společném Československu.

Poté v překrásném Obecním domě následovalo slavnostní zasedání místního zastupitelstva, kde bylo vše pečlivě připraveno a jen tak mimochodem, byl zde beznadějně plný sál lidí. Slavnostní ráz byl podtržen udělením letošních cen obce a ceny starosty obce. Právě tuto cenu v letošním roce obdržel KČP Cheb a to, za udržování památky na Jozefa Ludase a za péči o jeho pomník. Tady je potřebné připomenout, že Chebský Klub je s obcí v trvalém styku.

Po celou dobu pobytu se naše delegace setkávala s osobní vřelostí a nekonečnou péčí, jak ze strany představitelů obce, tak i veřejnosti, která je z padesáti procent maďarské národnosti. Za vše touto cestou mnohokrát děkujeme a jsme hrdi na skutečnost, že jsme se mohli toho všeho osobně zúčastnit. V sobotu dopoledne jsme s rodinou Jozefa Ludase navštívili jeho hrob, kam jsme položili věnec. Delegace se pak se širokou veřejností účastnila Slavnosti sv. Štefana a po rozloučení se následovala cesta domů.

Národní rada KČP děkuje jak chebskému Klubu a sekci OSH za trvalou péči o pomník Jozefa Ludase, jakož i všem dalším, kteří o podobné pomníky pečují podél celé naší státní hranice. Tady je potřebné si uvědomit, že nejede pouze o pomníky, ale jde o odkaz všech těch, kdož položili své mladé životy v zájmu Československa.

JUDr. Gustav Janáček

místopředseda NR KČP