Odhalení památníku pohraničníků

14.06.2012

Památník padlým strážcům kdysi československých státních hranic odhalili v neděli 26. října 2008 v Cínovci na Teplicku představitelé českých vlasteneckých organizací. Přítomno bylo na dva tisíce lidí. Akci připravila při příležitosti 90. výročí vzniku samostatné ČSR Národní rada Klubu českého pohraničí (NR KČP). Památník je ze žuly s obrazem psí hlavy, symbolu strážců hranic. Je věnován památce statečných mužů hájících naše domovy. Jeho tvůrcem je Josef Dolejší z Lipnice nad Sázavou. Pomník stojí na pozemku, jenž je ve vlastnictví KČP, kterému jej odprodal Pavel Svoboda z Teplic. Může tady stát i díky porozumění starosty města Dubí Petra Pípala. Památník odhalil předseda NR KČP Karel Janda. Husitský chorál Kdož sú boží bojovníci a československá státní hymna umocnily slavnostní atmosféru.

K památníku položili věnce a kytice členové a sympatizanti KČP a zahraniční hosté ze Slovenska a Německa. Bylo čteno také třináct jmen zavražděných ochránců hranic, zlomek těch, kteří při ochraně hranic zahynuli. Na jejich počest zazněly čestné salvy.

Karel Janda, předseda NR KČP, ve svém vystoupení zdůraznil, že prožíváme historické okamžiky, jedinečné a neopakovatelné. Vybudování tohoto pomníku je naším příspěvkem k 90. výročí vzniku Československa. Klub českého pohraničí nikdy nepřestane považovat rozbití čs. federace za nelegální, protiústavní a vlastizrádný akt. Janda odsoudil stupňující se nenávistné útoky proti bývalým příslušníkům Pohraniční stráže, kriminalizaci jejich hrdinné služby vlasti. Ubezpečil, že občanské sdružení Klub českého pohraničí neustane v zápase proti jejich současnému tendenčnímu znevažování a proti politicky motivovaným lžím. Zřídili jsme fond solidarity na podporu obviněným a obžalovaným pohraničníkům. Již jsme poskytli příspěvky z tohoto fondu. Dnes jsou naše hranice mírové. To nás ale neopravňuje k zapomenutí pohnuté historie našich státních hranic. Tento pomník není jen připomínkou minulosti. Je výzvou pro současnost i budoucnost. Ať již nikde nejsou státní hranice místem krvavých konfliktů. Ať jsou navždy hranicemi mírové spolupráce. Ať již nikdy nebude třeba stavět pomníky padlým.

Poslanec Evropského parlamentu a místopředseda ÚV KSČM Jiří Maštálka vzdal hold všem, kteří chránili jednu z velkých svátostí našeho národa - hranice naší republiky. Charge d'affaires Kubánské republiky v ČR Bárbara Montalvo shromážděným připomněla obtížnou službu kubánských pohraničníků poblíž americké základny Guantánamo. I ona uctila památku padlých pohraničníků, jejichž oběť navždy zůstává v našich myslích a srdcích. Karl Kathert, plukovník pohraničních vojsk bývalé NDR, vzpomněl skvělou spolupráci německých a čs. pohraničníků, i díky níž se podařilo na mnoho let udržet mír v Evropě. Jan Minář, předseda Mezinárodního slovanského výboru jménem shromážděných na slavnostním aktu přečetl Odkaz budoucím generacím. Odhalení památníku byli také přítomni poslanci Parlamentu ČR za KSČM Stanislav Grospič, Zdeněk Maršíček, Josef Šenfeld, delegace KČP z Prešova, Michal Kotian, předseda KSS ze Žiliny, Marta Morávková z Českého svazu bojovníků za svobodu a další hosté. Haló noviny, 27. října 2008, (jel)

Fotoalbum