Novoborský pomník nacistů

04.05.2010

  Se souhlasem zastupitelstva, ovšem za nesouhlasu pobouřených občanů Nového Boru, instalovala v srpnu 2006 rodina Dr. Trägera na čestném místě Lesního hřbitova pamětní desku.

Jsou na ní jména osmi německých obyvatel, kteří byli 2. června 1945 popraveni na základě stanného práva, za držení zbraní po lhůtě pro jejich beztrestné odevzdání.

V průběhu času od odhalení pomníku se objevily nové skuteč-nosti, které význam pomníku zcela jednoznačně degradují na pomník nacistů.

Čtyři občané na pomníku jmenovaní byli totiž nacisté. Devátým jmenovaným, je esesák a nacista Dr. Träger, který unikl trestu útěkem.

Co popravě odsouzených předcházelo:

 • Okupace území německými nacisty

 • Druhá světová válka

 • Kapitulace hitlerovského Německa

 • 11. května 1945 vyhlášeno stanné právo na Českolipsku

 • Povinnost odevzdat zbraně do 12. května 1945

 • 2. června 1945 ráno domovní prohlídky a nález zbraní v Novém Boru

 • 2. června 1945 rozkaz k vykonání trestů dle stanného práva

 • 2. června 1945 v 18 hod. vykonána poprava osmi odsouzených

Po exekuci následovalo:

 • 3. června byli podle rozkazu osoby neznající kázně vypovězeny za státní hranice

 • 3. června 1945 (po 24 hodinách) byli popravení uloženy poblíž lesního hřbitova

Po šedesáti letech:

 • V roce 2006 je odhalen pomník odsouzeným a stanným právem popraveným v roce 1945

 • 2009 nová fakta dokazují, že se jedná o pomník nacistů

Skutečnosti, že na veřejném místě Lesního hřbitova v Novém Boru byl vystavěn pomník nacistům, pobuřují a vyvolávají pocit nespravedlnosti a ponížení nás všech, ale i členů našich rodin.

Toto je text petice, která od ledna 2010 prošla skoro celou republikou. Dostala se až do Spolkové republiky Německo, kde se shledala u německých antifašistů s porozuměním. Byly hledány cesty, jak antifašisty a veškeré poctivé obyvatele Nového Boru podpořit v jejich snaze zbavit se nevítaného pomníku nacistů. Němečtí antifašisté dne 4. 5. 2010 uskutečnili svůj záměr. Přijeli do Nového Boru s plakáty s tímto zněním:

Němečtí antifašisté požadují:

 • Občan SRN

 • Pryč s pomníkem lží !

 • Hans Träger lhal!

 • Proto žádný obětní kult nacistickým okupantům.

Celá akce, připravená členy Československé obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu a KČP z Nového Boru proběhla velmi úspěšně. Přijelo 6 německých antifašistů a členů Revolučního svazu přátel.

Irma Martinovská
předseda české sekce RF