Nikdo nebude zapomenut, nic nebude zapomenuto

08.05.2017

      Lejčkov 2017, pietní akt provedený 6. května 2017 na místě pomníku Padlých občanů dne 9.5.1945 se nesl v duchu hesla "Nikdo nebude zapomenut, nic nebude zapomenuto." Nad pietním aktem, připravovaným Klubem českého pohraničí,z.s. převzal záštitu senátor Senátu Parlamentu ČR pan Mgr. Jaroslav Větrovský z Mladé Vožice. Společně s ním se účastnili aktu rodiče pana senátora, manželé Větrovští, rovněž z Mladé Vožice. Naše pozvání přijala Armáda ČR. Velitelství vojenské policie v Táboře vyslalo na akt čestnou jednotku, tvořící čestnou stráž pomníku pod velením nadporučice Šochmanové. Společně s ní tvořili čestnou stráž pomníku hasiči SDH Dolní Hořice v čele s velitelem hasičů panem Zadražilem. Našemu požadavku k zajištění bezpečnosti silničního provozu v místě konání aktu, které leží hned vedle frekventované silnice 1.třídy, vyhověla Policie ČR a vyslala k plnění úkolů pořádkovou jednotku v čele s nadpraporčíkem Vachem.

Delegaci spojeneckého Českého svazu bojovníků za svobodu z Tábora vedl jeho předseda Ing. Vladimír Štípek, Ph.D.

Byli jsme potěšeni, že našemu pozvání opět vyhověl pan Ing.Jan Mašát, CSc., syn zastřeleného poštmistra Jana Mašáta z Cetoraze s dcerou Janou Mašátovou, vnučkou zastřeleného. Pietní akt byl zahájen československou hymnou a pozdravem starosty obce Dolní Hořice panem Pavlem Rothbauerem. Následně byli padlí občané uctěni přítomnými minutou ticha a k pomníku byly položeny věnce a kytice. Po něm jsem krátce uvedl celý program představením hostů a vysvětlením smyslu obnovené tradice pietních aktů na tomto posvatém místě,

již nikdy válku v Evropě.

Senátor Větrovský přednesl krátkou zdravici a poděkoval nám za pozvání na pietní akt.

Hlavní část pietního aktu uváděla paní Ing. Helena Ardolfová z nedaleké obce Oblajovice.

Paní MUDr. Kateřina Jirousová ze Soběslavi recitovala procítěně úvodní verše české básnířky Jarmily Otradovicové "A přece válka přišla". Pan Jareš z Cetoraze nám objasnil osud zavražděných občanů z Cetoraze, ukázal, že i přes zběsilou fašistickou mašinérii, fungoval v této části tehdejšího Protektorátu... organizovaný odpor českých občanů a aktivní boj partyzánů. Na příkladu odbojové skupiny Táborité objasnil poslední boj partyzána Karla Berky. Závěrem poukázal na nová nebezpečí stoupajícího napětí ve světě, na vydávání stále větších finančních prostředků na zbrojení a svůj projev ukončil významem připomínání si slov národního hrdiny Julia Fučíka "Lidé bděte".

S hlavním projevem poté vystoupil pan Oldřich Ardolf z obce Oblajovice. Obsahem projevu byla pečlivě sestavená rekapitulace posledních dnů války v této části země a podrobné zachycení tehdejších událostí v Lejčkově. Pan Ardolf vede dokonce mapu-schéma této části Táborska se zachycením přesných míst ukončení života všech padlých občanů. Toto nebylo možné, vzhledem k časovým možnostem aktu, veřejnosti sdělit. Poté jsme přistoupili k uctění památky tří padlých občanů uvedením jejich životopisů a fotografií. Objasněn byl životní příběh Františka Váchy z Horní Hořice, Petronily Havlíčkové z Oblajovice a Aloise Pivoňky ze Zahrádky Hrobské. Zcela netradičně byl připomenut jako varování životní osud kapitána SS Waltera Haucka, vojenského velitele města Pelhřimov, dnes válečného zločince, který vydáním rozkazu jemu podřízené jednotce SS, potlačit ozbrojené povstání občanů v Leskovicích, zahájil tento vražedný zásah. Bylo zdůrazněno, že příčinná souvislost se zničením Lejčkova úzce souvisí s činností vraždícího komanda SS v Leskovicích ve dnech 5. a 6.5.1945.

První místopředseda Národní rady a předseda Jihočeské krajské rady KČP Jana Žižky z Trocnova JUDr. Gustav Janáček poté pozdravil účastníky pietního aktu. Po něm MUDr. Kateřina Jirousová recitovala závěrečnou báseň národního umělce Miroslava Floriana "Květen".

Po dobu pietního aktu se účastníci zapisovali do Pamětní knihy, kterou vedla členka klubu paní Marie Čížková ze Soběslavi.

Pietní akt byl poté ukončen Hymnou demokratické mládeže a účastníci aktu byli pozváni na besedu

spojenou s občerstvením do místní klubovny SDH v Lejčkově. Beseda byla velmi neformální a v dobré atmosféře. V jejím průběhu předal JUDr. Janáček obcím Dolní Hořice, partyzánské obci

Lejčkov a starostovi sdružené obce Dolní Hořice panu Pavlu Rothbauerovi čestná uznání Jihočeské krajské rady Jana Žižky z Trocnova za vzornou péči o Pomník padlých občanů dne 9.5.1945. a za příkladné vlastenecké postoje občanů.

Pietní akt přípravila Okresní rada KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše s aktivním zapojením se obce Dolní Hořice a jejich občanů.

dne 8.5.2017

Ing. Zdeněk Trippé
předseda okresní rady