Nesmrtelný Pluk Ostrava nezastavil ani koronavirus.

10.05.2020

Pochod Nesmrtelného pluku Ostrava je připomínkou vojáků, kteří padli ve druhé světové válce. Bylo prolito ohromné množství krve. Účastníci přinesli fotografie těch, kteří se konce války nedočkali. Organizátoři Klubu českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava, Česko-ruské společnosti Ostrava a Ruský dům Ostrava se rozhodli letošní 5. pochod v důsledku pandemických opatření, uskutečnit bez tradičního pochodu Ostravou. Úvodem všechny zúčastněné přivítal před památník Rudé armády v Komenských sadech předseda Česko-ruské společnosti Karel Šesták. Připomněl nejen hrdinství rudé armády, vzpomínku na padlé, ale rovněž zdůraznil ohýbání a překrucování pravdy. Poté účastníci položili kytičky a proběhlo hromadné fotografování.

Nesmrtelný pluk Ostrava se jednohlasně vyjádřil k dnešní situaci -

jsme proti fašismu a válce, jsme za mír a mírovou spolupráci mezi národy lidmi na celém světě. Nikdo nebude zapomenut, nic nebude zapomenuto!

Jan Gara, KČP VS Ostrava

Fotogalerie: