Neonacismus a fašismus v nás

16.07.2020

Češi tolerují neonacismus a snižují podvědomí národa. Otázka historické příčinnosti a odpovědnosti je velmi složitá. Velký vliv na to má celkový úpadek Evropy. Tento stav zažíváme v každodenním dění, přestože si ho nejsme ochotni připustit. Čím déle si však budeme nalhávat, že se okolo nás nic neděje, tím hůře pro nás, naše děti a vnoučata. Hovořit a varovat před nástupem fašismu v současném Česku, a přitom okázale ignorovat současné projevy a skutky je špatné. Na palubě se tančí a do podpalubí pomalu teče voda. Mainstreamová média svými výstupy předkládají, jak velký problém mají v posuzování reality. Otázkou zůstává, proč tak činí, zda záměrně, nebo z bezbřehé naivity. Obojí je stejně nebezpečné a může mít nedozírné následky.

Příkladem může být období letošních oslav 75. výročí osvobození naší vlasti od německé nacistické okupace a Dne vítězství, předvádějící se zejména na ČT. Vznik skutečného nástupu neonacismu, který navazuje na ideje historického nacismu, mají na svědomí, vedle politiků i mnohá média, kvůli svému bezbřehému prosazování politické korektnosti. Do tohoto souběhu velmi dobře zapadá otázka generací a jejich zkušeností. Dá se říct, že ta první generace našich dědů, kteří přežili fašismus, a kteří si velmi dobře uvědomovali jeho zhoubnost, byla ráda, že přežila a velmi si váží všech hodnot, kterých v průběhu dalších budovatelských let dosáhla. Následná generace převzala mnohé z toho, co vykonali rodiče, a spolu s jejich životními zkušenostmi a zážitky přijala mnohé za vlastní. S nástupem další nové již třetí generace bez dřívějších skutečných prožitků a s minimálním podvědomím, nastává probuzení. Upřímně řečeno, v dnešní době, kdy Evropa se fašizuje a fašizuje se i Česká republika, nastává bod zlomu, a tak znovu směřujeme do třicátých let minulého století v novém hávu.

Procházíme velmi složitým obdobím, kdy pod kuratelou Evropy je jediným zájmem vlády a mnoha našich poslanců, lidem vysvětlit nutnost zřeknutí se vlastní suverenity ve prospěch celku (Evropské unie). Mnohé politické elity mají vyšší prioritu na podporu cizinců, než na podporu vlastních občanů. A tak se daří naplňovat jejich záměr, že v rámci mediální korektnosti je nutné vytvořit dojem pohody a pozvolna přistoupit ke zkreslování historických událostí. Je velká škoda, že většina lidí v ČR je zatím lhostejných k tomuto rozrůstajícímu se stavu. Se znepokojením sleduji nenávist, agresivitu a fašizující tendence nemalé části společnosti. "I těchto několik mých řádek ve mně evokuje mnohé myšlenky, ve kterých si kladu otázku, zda si tato země, tento národ zaslouží, aby byl zachráněn".

Text: František Kovář