Návštěva Lidic 2020

29.07.2020

Dne 28.07.2020 předseda MS KR KČP a MěR KČP VS Ostrava navštívil památník Lidice a uctil památku padlých občanů obce Lidice, kteří před 78 léty po atentátu na zastupujícího německého říšského protektora Reinharda Heydricha dne 27.05.1942, byli v rámci represí nazývaných heydrichiáda vybrány Lidice nacistickým vedením pro exemplární kolektivní trest. Došlo k vyhlazení Lidic - srovnání obce čítající 104 domů s 503 obyvateli se zemí, obyvatelstvo bylo popraveno nebo odvlečeno do koncentračních táborů, menší část dětí byla určena k poněmčení v Říši. Lidickou tragédii nepřežilo celkem 192 mužů, 60 žen, 88 dětí. Po druhé světové válce se vrátilo 143 žen a po usilovném pátrání i 17 dětí.

Čest jejich památce!

Nikdy na Vás nezapomeneme!

Jan Gara

Fotogalerie: