Naše pomoc v komunálních volbách

27.09.2018

Komunální podzimní volby 2018 se blíží a Klub českého pohraničí v Mladé Boleslavi je nápomocen volebnímu štábu pod hlavičkou KSČM. Naše pomoc spočívala v pomoci, při přípravě podkladových volebních materiálů. Současně několik členů klubu zajišťuje jejich distribuci a podílí se na pořádání předvolebních mítinků ve městě.

Cílem této pomoci je maximální zviditelnění volebního programu, neboť v něm jsou zakomponovány určité představy, jak by se mohlo postupovat dál v řešení problémů, odlišné od postupů stávající vedení města. Program byl sestaven na základě komunikace s občany Mladé Boleslavi a po jednání s odborníky znalých dané problematiky jednotlivých témat programu. Na pořádaných mítincích se představují kandidáti, kteří se ucházejí o místa v mladoboleslavském zastupitelstvu. Vlastní kandidátka je sestavena z lidí, kterým není naše město lhostejné a chtějí se proto podílet v novém volebním období na dění ve městě a současně mají zájem ho posunout dopředu. Mezi těmito lidmi je i několik členů Klubu českého pohraničí z Mladé Boleslavi.

Ladislav Karásek,

člen OR KČP Ml. Boleslav