Naše pomníčky

03.04.2019

V květnových dnech se každoročně zúčastňujeme pietních akcí u pomníků, památníků, mauzoleí, na hřbitovech. Jsou to velká setkání na velkých místech. Ale po celé republice je rozeseto nesmírné množství malých pomníčků - v lesích, v polích, na loukách, mnohdy zapomenutých a při velkých oslavách opomíjených. Ale každý z těchto malých pomníčků v sobě skrývá příběh o odvaze a hrdinství obyčejných lidí.

I my, členové KČP z Týnce nad Sázavou, se staráme o tři takové pomníčky. K nim se ale váží jen dva příběhy.

Od soboty 5. května 1945 volal český rozhlas o pomoc při Pražském povstání. Stranou nezůstali ani partyzáni v okolí Týnce. Na silnici na Prahu v údolí Kamenického potoka bránili plynulému přesunu Němců k hlavnímu městu Protektorátu kácením stromů a stavbou překážek. Němci byli rozzuřeni už tím, že se nemohli přesouvat vlakem, protože u Pyšel zaměstnanci dráhy úmyslně nechali vykolejit lokomotivu, aby zabránili Němcům v rychlém přesunu po kolejích do Prahy. V údolí Kamenického potoka proto operovala průzkumná četa Němců, která hledala partyzány. Němci se dostali i k chatě ve stráni a nečekaně vtrhli dovnitř. Překvapili čtyři mladíky, kteří ani nestačili vypnout rádio, na kterém poslouchali zprávy z Prahy. Němci mladíky zatkli. Při prohlídce chaty nalezli sekery a pily, se kterými se mladíci účastnili prací na stavbě zátarasů.

Němci muže ještě týž den hnali dál na Prahu. Donutili je nést vojenskou výzbroj esesmanů a také odstraňovat zátarasy. Téměř po 15 kilometrech v lese Boroviny u Horních Jirčan je pak všechny postříleli. Tito čtyři mladíci mají dva pomníčky. Jeden v lese ve stráni, kde stávala jejich chata, a druhý v lese u Horních Jirčan.

Alois Šmíd, Josef Kubásek, Zdeňek Mikeštík a Josef Moravec byli po válce vyznamenáni válečnými kříži. Kromě již zmiňovaných pomníčků se jejich jména objevila na Památníku padlých na náměstí v Čakovicích.

Třetím naším památným místem je na pokraji lesa u obce Dařbož pomníček poručíka Grigorije Vasiljeviče Šalamova ze 129. gardového stíhacího pluku 22. stíhací divize a letoun Bell P-39 Airacobra.
Během přeletu z jedné letecké základny na druhou došlo k technické závadě. Pilot se pokusil letoun opustit na padáku, ale pro malou výšku se mu to již nepovedlo. Po nárazu na pole stroj explodoval a shořel.

Okolí těchto pomníčků dvakrát ročně uklízíme, zpřístupňujeme cestu k nim a pokládáme malé kytičky s krátkou vzpomínkou.

2. 4. 2019 - Týnec nad Sázavou 

Karel Šusta
Blanka Hrnčířová 

Fotogalerie: