Národní svrchovaný stát v Evropě

23.09.2020

Vlna změn se valí. Současný vývoj ukazuje, že západní Evropa opět uvolňuje mnohá stavidla. Je vidět, že další mnozí evropští politici, zejména ti z EU, dělají vše proto, aby následkem toho všeho vznikla Evropa nová. Z logiky současných událostí vyplývá, že ovšem jak kulturně, tak i ekonomicky odlišná. A tak doposud tradiční hodnoty a výdobytky předcházejících generací pozbývají na síle. EU neznamená jistě celou Evropu, jenže likvidace hodnot v zemích EU již započala, a to zejména v oblasti systému národních svrchovaných států. Tento stav se dotýká i České republiky, přestože hranice dosud nebyly zrušeny ani přijetím Schengenské úmluvy. Právní předpisy EU stanoví státům postihovat umožnění nelegálního vstupu, pobytu nebo tranzitu Českou republikou. Hranice České republiky stále existují stejně, jako existuje povinnost je chránit. Jinak by Česká republika nebyla svrchovaným státem.

Po celá léta od skončení druhé světové války se Evropa skládala ze suverénních národních států ve dvou rozdílných politických blocích, které spolu dokázaly více, či méně komunikovat. V neposlední řadě Evropa symbolizovala ekonomickou sílu, volný obchod a klasické tržní hospodářství. Dnes je populace jednotlivých států unavena všemi změnami, které přinesla EU jako centrum politické moci nad svrchovanými národními státy. Evropa pozvolna ztrácí svoji léta budovanou existenci zvláště nyní v době nezvládnuté migrační vlny, kdy se ještě navíc potýká s koronavirem.

Národní evropský stát se pomalu stává návštěvníkem v Evropě. Nově nastolované poměry urychlují rozpad v mnoha zemích západního sociálního systému a jejich vlády se snaží v rámci EU přenést tyto nově zaváděné poměry na ostatní státy formou právních nařízení EU. Již dnes je zřejmé, že i naše země se ocitá pod tímto tlakem unijní evropské soudržnosti. Stále častěji zaznívají od mnoha politiků z EU hlasy, že Evropská komise a evropské instituce musí získat více kompetencí od národních států. Státy, které nechtějí nová nařízení akceptovat je nutno různými způsoby sankcionovat.

Připadá mi, že se nacházíme v konečné fázi plodných časů, které směřují ke svému konci, neboť stále méně Evropanů bere mnohá rozhodnutí vážně. Nastává cesta zpět, aby po svém procitnutí nastoupila jako kontinent Evropa dlouhou cestu k získání své nové identity a sebedůvěry.

Text: František Kovář