Nabídla spolupráce s mládeží

22.07.2020

Okresní setkání Klubu českého pohraničí (KČP) Stanislava Konfroně Příbram bylo původně plánováno na březen. Sešlo se však kvůli epidemiologickým opatřením až v červenci.

Zato se však na prezenční listinu zapsalo 17 hostů z nichž mnozí přispěli svými podněty k věcnému i inspirujícímu průběhu jednání. Byl přítomen například nově zvolený předseda krajské rady KČP František Kovář z Mladé Boleslavi, ale nechyběl ani jeho dlouholetý předchůdce Jiří Pokorný z Berouna. Oba mimo ocenili práci zdejšího klubu.

Za "již domácího" se označil redaktor Haló novin Roman Blaško. Tím nemyslel jen samotnou Příbram, ale i okres, kde stráví letošní dovolenou. Na jednání hraničářů opět přinesl řadu cenných informací o snaze politiků a "moderních" historiků líčit neobjektivně naše dějiny, ale i současné dění ve světě.

Zejména ženy (ale i muži) se zájmem vyslechly vystoupení Květy Šlahůnkové k problematice Levicových klubů žen, zejména proto, že mnohé přítomné jsou členkami tohoto vlasteneckého spolku.

Velkou nadějí pro budoucnost klubu může být návštěva a vystoupení předsedkyně Komise mládeže ÚV KSČM Petry Prokšanové. Posluchači se dozvěděli fakta, svědčící o velkém zájmu části mladé generace o dění v naší zemi, ale i o zkušenosti pamětníků. Za své vrstevníky nabídla spolupráci s Klubem českého pohraničí. Pokud by se tato výzva ujala, bylo by to přínosné pro obě strany a snáz by se dařilo řešit i některé regionální problémy, o nichž hovořili mnozí jiní účastníci červencového setkání.

A nejen oni mají šanci. Své úvahy o možnostech spolupráce generací publikovala Petra i na stránkách Haló novin.

Miroslav Maršálek, člen NR KČP za Středočeský kraj,
Foto autor a Marie Maršálková

Fotogalerie: