Na Slovensku po stopách bojů

13.09.2019

U příležitosti 75. výročí Slovenského národního povstání uspořádala Středočeská krajská rada KČP plk. Ing. Jiřího Vrzala od soboty 7. září dvoudenní autobusový zájezd na Slovensko. Po příjezdu do okresu Žilina proběhla první část našeho programu u desetimetrového travertinového pylonu, postaveného na počest jednotky francouzských partyzánů kapitána Georgese de Lannuriena v katastru obce Strečno na vršku Zvonica pod starobylým stejnojmenným hradem. Zde byly za znění písně "Pochod padlých revolucionářů" a před rozvinutými prapory, položeny věnce a kytice, mino jiné i za Národní radu, Středočeskou krajskou radu KČP a Levicový klubu žen.

V další části naší návštěvy na Slovensku jsme se přesunuli do Varína na shromáždění občanů, u památníku se sochou příslušníka Sboru národní bezpečnosti. Zde bylo připomenuto 72. výročí bojů s banderovci, kteří přecházeli v letech 1945-1947 na západ přes území Československa, kde byli definitivně poraženi. Při vystoupení pěveckého sboru a pod rozvinutými prapory byly rovněž položeny věnce a kytice. Návštěvníci shromáždění tím vzdali hold všem účastníkům bojů proti banderovcům.

Na závěr oficiálního programu byly položeny kytice k pamětní desce strážmistra Ladislava Patočky na hasičské zbrojnici v Krasňanech za přítomnosti starostky obce, členů hasičského sboru a dalších místních obyvatel.

Druhý den jsme navštívili lázeňské centrum v Rájeckých Teplicích a krátce jsme se zastavili u rodného domu a památníku Josefa Gabčíka, velitele výsadkové skupiny Antropoid, která uskutečnila atentát na říšského protektora Heydricha.

Text a foto: František Kovář

Fotogalerie: