Muzeum Soumarský most 2022

19.07.2022

Muzeum linie lehkého opevnění Soumarský most u Volar.

Vyzbrojený a vystrojený ŘOPÍK vzoru 37 A, postavený na obranu vlasti v letech 1936-1938.

www.muzeumropiksmropik.wbs.cz

ŘOPÍK vz. 37 A "HONZÍK,"
Heslo spolku: "SAMI SOBĚ Z RADOSTI."

Dne 9. července 2022, se uskutečnilo setkání členů spolku Muzea linie lehkého opevnění Soumarský most, v turistickém kempu u toku Teplé Vltavy, v prostoru před objektem Muzea.

Tohoto setkání jsem se zúčastnil s přáteli jako host, na pozvání vedení spolku čet. Jana Němečka a plk. JUDr. Zdeňka Karabce.

Setkání začalo přesně ve 14. 00 hod. Byl jsem vyzván po předešlém dohovoru, ke krátkému vystoupení a předání ocenění navrženým členům spolku.

V samotném začátku jsem vzpomenul, že se setkání koná v době, kdy se uskutečnil dne 2. července 2022 v Praze XI. NS KČP, kde jsme si připomenuli 30. výročí založení KČP a v předvečer 71. výročí přijetí zákona o ochraně státních hranic, kdy si my pohraničníci připomínáme každoročně dne 11. července den POHRANIČNÍ STRÁŽE.

Přivítal jsem všechny přítomné členy spolku, zejména ty, kteří byli navrženi na ocenění, (někteří zajišťovali v průběhu chod muzea). Pozdravil jsem přítomné jménem vedení NR KČP a jeho předsedy přítele Jaroslava Hudce.

Po krátkém úvodu bylo přistoupeno k předání ocenění.

V samotném začátku byly předány Vlastenecké řády přátelům- čet. Janovi Němečkovi a plk. JUDr. Zdeňkovi Karabcovi. Tato ocenění jim byly navrhnuty již v loňském roce k 70. výročí PS a byly předány dodatečně.

Poté jsem připomenul 100. výročí narození našeho bývalého velitele PS, Náčelníka HS PS OSH gen. por. Ing. Františka Šádka. Seznámil jsem přítomné, že k tomuto výročí připravil jeho syn plk. Ing. Miloš Šádek v součinnosti se svob. Ladislavem Nekvapilem k tomuto výročí pamětní plakety.

Plakety jsem předal navrženým členům jménem syna našeho generála bývalým příslušníkům PS a členům spolku, čet. Janovi Němečkovi, plk. JUDr. Zdeňkovi Karabcovi, kpt. Miroslavovi Petráňovi, kpt. Romanovi Aufrechtovi, nprap. Zdeňkovi Karabcovi, st., a členům Spolku přátelům Elimírovi Habajovi, Davidovi Šustrovi, Martinovi Bahenskému, Pavlovi Dvořákovi a Vladimírovi Slavíkovi. Prvním čtyřem jsem také předal placku se symbolem PS a nápisem "JEDNOU POHRANIČNÍK- NAVŽDY POHRANIČNÍK."

Společnosti a vybraným členům byl předán pamětní list VNR KČP a KČP Jemnice u příležitosti setkání.

V průběhu letošního roku si spolek pořídil také svůj "PRAPOR," a proto jsem v druhé části praporu připnul slavnostně pamětní stuhy. První z loňského roku k 70. výročí Pohraniční stráže a druhou k XI. NS KČP a 30. výročí založení KČP.

Poté jsem poblahopřál všem oceněným a popřál všem členům spolku hodně úspěchů v jejich dobrovolné, ale náročné práci při zajišťování chodu a údržbě MUZEA.

Na počest oceněných zazněla střelba ze samopalu v.z. 58.

Poté na základě zvyků proběhlo slavnostní ocenění medaili a plaket do připravené číše s emblémem znaku MUZEA s alkoholickým nápojem. Každý s oceněných postupně namočil ocenění do číše s alkoholem a poté připil z číše na počest daného ocenění.

Chtěl bych poděkovat vedení spolku nejen za jejich pozvání na setkání, ale také za jejich odpovědnou a náročnou práci, dále bych chtěl poděkovat paní Miladě Karabcové za asistenci při udělování ocenění.

Samotné setkání proběhlo v přátelském kamarádském prostřední.

V průběhu dne navštívili Muzeum desítky turistů a rodinných příslušníků s dětmi.

K občerstvení nechybělo čepované pivo, káva a také vynikající guláš a obložené mísy.

Budeme si všichni přát, aby se i v budoucnosti uskutečnili setkání nastoleném trendu.

Účastník a host setkání-Rudolf Zbín, Ph.D.


K samotnému MUZEU LINIE LEHKÉHO OPEVNĚNÍ SOUMŘSKÝ MOST

Objekt ŘOPÍK vzoru 37 A s názvem HONZÍK označení 195/61/A-180Z

Objekt zajišťovala 7členná obsluha. V objektu je umístěn těžký kulomet vz. 37 a lehký kulomet vz.26, Tyto kulomety zajišťovala 3členná obsluha, (Pozorovatel, střelec a nabíječ). Další člen zajišťopval ochranu vchodu. K dispozici měl kulometní pistoli vz.38 a také granáty, které mohl otvorem spouštět přímo ke vchodu k zajištění jeho ochrany a obrany. Zároveň plnil funkci zdravotníka a obsluhy ventilace.

Kolem objektu je řada stanovišť. Jsou k dispozici vitrínky s popisem činnosti a objektů. Před samotným objektem je výstavka různých zbraní, (pistolí, samopalů, kulometů, granátů, nábojů).

Také lze před objektem vidět opevnění a palebné postavení s lehkými kulomety Mg 53 s polní a protiletadlovou lafetou, bezzákluzovým kanonem a podobně. Je vystaven také bicykl s výzbrojí třech ručních granátů. Je zde postaveno několik stanů ze zajištění obsluhy a vojenskou technikou, vozidly GAZ, PV3S, OT-64, záchranné služby a podobně.

Z jedním ze stanovišť je také střelnice ze vzduchovky, kde si návštěvníci a zejména děti mohou vyzkoušet své střelecké schopnosti při střelbě na plechovky.

Všechny stanoviště mají zajištěnou obsluhu z řad dobrovolníků, - členů spolku, kteří ochotně seznámí návštěvníky s obsluhou vystavených exponátů.

Podrobnější informace naleznete na stránce:

www.muzeumropiksmropik.wbs.cz

Fotogalerie: