MDŽ 2019

06.03.2019

Vážené ženy,
Vážené slečny,

dovolte mi, abychom Vám jménem Klubu českého pohraničí, z. s. Moravskoslezského kraje popřál k letošnímu Mezinárodnímu dní žen vše nejlepší.

Jan Gara - předseda MS KR KČP a MěR KČP VS Ostrava