Marek Adam v Radeníně

14.03.2023

PIETNÍ AKT V RADENÍNĚ 11.3. 2023 POCTA PAMÁTCE STRÁŽMISTRA SNB JOSEFA PEKAŘE

Na pietním aktu v Radeníně promluvil přítel Mgr. Marek Adam, člen KČP v Táboře a učitel dějepisu na gymnáziu v Soběslavi. Cituji:

Vážení spoluobčané, Vážení pozůstalí,

dovolte mi, abych k Vám krátce promluvil za Strážce míru Klubu českého pohraničí. Velmi si vážím toho, že jste dnes přišli uctít památku pana Josefa Pekaře. Já osobně jsem se s tragickým osudem pana Pekaře seznámil až teprve poměrně nedávno.

Ale o to víc mě zasáhl tento příběh.

Pan strážmistr Pekař byl zavražděn zločincem. Byl zavražděn při službě své vlasti a občanům Československa. Nelítostně zabit banditou při zodpovědném plnění své vlastenecké povinnosti, ve své čestné službě. Strážmistr Pekař byl zákeřně zavražděn, když dohlížel na pokoj a bezpečí pro všechny lidi. On hlídal a bděl, abychom mohli, my ostatní, v klidu spát a v míru žít své životy.

Stalo se dnes nechutným paradoxem této doby, naší současnosti, že dochází k podlému přepisování dějin. Nejvíce je, právě dnes, napadán ten režim, který usiloval o emancipaci neprivilegovaných vrstev lidské společnosti. Mám tím na mysli útok "přepisovačů historie" na lidovou demokracii, tedy na epochu, jež představovala významné historické období na československé cestě směrem k sociálně spravedlivé společnosti.

Ze zločinců jsou tak nyní děláni hrdinové. A naopak. Ze skutečných hrdinů a obránců vlasti a míru jsou v dnešní pohnuté době děláni zločinci. Dochází ke kriminalizaci vlastenců, a naopak ke glorifikaci banditů a vrahů.

Úkolem Klubu českého pohraničí je především BRÁNIT HISTORICKOU PRAVDU.

Bojovat za zachování pravdivé historické paměti - za to, aby památka skutečných hrdinů Československa zůstala navždy živá. A odkaz těchto hrdinných bojovníků si zaslouží naši trvalou úctu a důstojné připomenutí.

Čest a úcta našemu hrdinovi, strážmistru SNB Josefu PEKAŘOVI!

Hluboký respekt Vám všem, kdo na něj, s láskou ve svých srdcích, vzpomínáte...

Děkuji Vám!

Mgr. Marek Adam
vedoucí sekce
Strážci míru KČP

Okresní rada KČP Táborsko,
Dr. Edvarda Beneše