MANIFESTACE A MODLITBA ZA MÍR

28.12.2022

V poslední adventní neděli 18.12.2022 jsme v Táboře, na Žižkově náměstí, uspořádali manifestaci za mír.

Promluvili na ní paní Jitka Kolářová, Simona Snížková, obě od týmu Plán ČR na 1.místě, Jarka Vágnerová od Městské rady seniorů, Světlana Šatná, Marek Adam, Jiří Machač, všichni tři z KČP a přes videohovor z Bělehradu, hlavního města Srbska i pan Ladislav Vrabel, vedoucí činitel Plánu ČR na 1. místě. Duchovní část spojenou s modlitbou za mír uváděla paní Jitka Kolářová, aktivistka Plánu ČR na 1. místě. Celou manifestací nás úspěšně provedla jako moderátorka Jana Krbušíková z Tábora, kterou dobře připravil přítel Jiří Machač, člen KČP z Tábora. Pořadateli byli členové sekce Strážci míru KČP od Okresní rady KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše, dále aktivistky hnutí "Plán ČR na 1.místě", Matky za mír a táborští aktivisté skupiny Facebook z Tábora vlastenců. Svolavatelem veřejného shromáždění dle zákona č. 84/1990 Sb. byl Ing. Zdeněk Trippé, fyzická osoba.

Podpořit (?) nás přišli i prounijní a proukrajinští aktivisté, tak jen doufám, že si také přejí mír. (Ale u nich si nejsem jistá, jak si ho představují.) Ty jsem se však snažila ze záběrů vynechávat, protože nepodporujeme ani jednu stranu konfliktu. Propagace ruské vlajky je dnes u nás pokládána za fuj, vlastizradu, a snad (?) i trestný čin, s ukrajinskou a jakoukoliv jinou, kromě české, by to tedy mělo být stejné.

Na manifestaci jsme vyjádřili naší TOUHU A POTŘEBU ŽÍT V MÍRU. (Mír považujeme za jednu že základních podmínek úspěšného rozvoje a šťastného života v naší zemi, ale i kdekoliv na světě.)

Ale také jsme vyjádřili nesouhlas s politikou naší vlády, podporující válku na územích bývalé sovětské Ukrajiny a snažící se nás do ní zatáhnout - finančně, dodávkami zbraní i tím, že z naší země dělá týl pro armádu jedné ze stran konfliktu - té ukrajinské.

Nyní již i s pobytem této armády na našem území, kdy se zde oficiálně cvičí tisíce ukrajinských vojáků (předpokládám, že za naše peníze) - v mnohem lepších podmínkách, než mají naši vlastní vojáci (dle očitých svědectví).

Zároveň přestává být tajemstvím, že ukrajinští vojáci, kteří se prý u nás "školí" nejsou nováčky, ale vojáci prošlí opravdovými válečnými boji - naskýtá se tedy i otázka, kdo koho a k čemu na našem území bude vlastně školit, nebo k čemu tu vlastně jsou?

Ukrajinská strana podniká útoky i v hloubi nepřátelského ruského zázemí. Hluboké ukrajinské zázemí dělá naše vláda i z naší země, například i plánovanou válečnou výrobou pro Ukrajinu (zřejmě proto, abychom se mohli stát cílem pro reciproční a legitimní ruskou odvetu?). Což je podle mě v rozporu s našimi zájmy i zákony.

Zároveň všude, ve spolupráci s médii hlavního proudu, tvrdě tlačí proukrajinskou propagandu, za kriminalizace a cenzury jakékoliv podpory druhé strany konfliktu, či jen snahy o vyvážené informace, a za dehonestace těch, kteří do konfliktu nechtějí naší zemi zapojovat.

I to je podle našich zákonů trestné. Bohužel, ale ne podle naší justice, řídící se nikoliv našimi zákony, ale podle EUrounijních "hodnot". (... A tím se oklikou dostávám k dalším problémům naší země, ale ty jsou zase z jiného soudku, i když v soustavě spojených nádob).

Hlavním dokumentem manifestace a modlitby za mír bylo PROHLÁŠENÍ o touze občanů po míru a o naději na mírové nebe nad hlavou, které navrhnul manifestantům ke schválení přítel Mgr. Marek Adam, člen KČP a vedoucí sekce Strážců míru z Tábora. Prohlášení bylo schváleno dlouhotrvajícím potleskem účastníků manifestace a je určeno k zveřejnění všude tam kde to bude možné. Bude prostřednictvím přítele Jaroslava Hudce, předsedy Národní rady KČP, předáno dopisy panu Petru Fialovi, předsedovi vlády ČR, prezidentovi ČR a NGŠ AČR, ale také subjektům Vlasteneckého fóra ČR.

Natáčela soukromá televize Raptor, odkaz na jeho záznam: https://www.facebook.com/RaptorTV.cz/videos/867888444356714

Můj záznam naší akce je zde: Manifestace za mír, 18.12.2022 v Táboře - YouTube

Autor: Světlana Šatná, KČP Tábor

Fotogalerie:


P R O H L Á Š E N Í

O TOUZE OBČANŮ PO MÍRU

A O NADĚJI NA MÍROVÉ NEBE NAD HLAVOU

MY, OBČANÉ SAMOSTATNÉ A SUVERÉNNÍ ZEMĚ,

KTEŘÍ JSME SE SEŠLI V TÁBOŘE NA MÍROVÉ MANIFESTACI A MODLITBĚ ZA MÍR, NA MÍSTĚ DUCHOVNÍ SÍLY A TRADIC ČESKÉHO NÁRODA,

ODVOLÁVÁME SE NA ČLÁNEK 2 ÚSTAVY ČESKÉ REPUBLIKY,

V NĚMŽ JSME ÚSTAVNĚ KODIFIKOVÁNI JAKO ZDROJ MOCI VE STÁTĚ,

A JEDNOZNAČNĚ ODSUZUJEME POLITIKU VLÁDY ČR ZA VEDENÍ PETRA FIALY, KTERÁ NÁS VTAHUJE DO IMPERIÁLNÍ A V CIZÍCH ZÁJMECH VEDENÉ VÁLKY PROTI RUSKÉ FEDERACI.

VYZÝVÁME VLÁDU, ABY DODRŽOVALA ÚSTAVU ČR

A ALESPOŇ SEVEROATLANTICKOU SMLOUVU, KTERÁ V 1. ČLÁNKU UVÁDÍ:

Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě Spojených národů, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být zapleteny, mírovými prostředky tak, aby nebyly ohroženy mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použít síly způsobem neslučitelným s cíli Spojených národů.

PLNĚ SI UVĚDOMUJEME, ŽE CÍLENÁ LIKVIDACE RUSKÉ FEDERACE BY ZNAMENALA ZÁNIK A LIKVIDACI VŠECH SLOVANSKÝCH ZEMÍ

A NÁRODŮ.

ROVNĚŽ SI PLNĚ UVĚDOMUJEME, ŽE ZÁMĚRNÉ ROZEŠTVÁVÁNÍ SLOVANSKÝCH NÁRODŮ PROTI SOBĚ MÁ VE FINÁLNÍM DŮSLEDKU JEN JEDEN JEDINÝ CÍL - LIKVIDACI SLOVANSKÝCH ZEMÍ A VŠEHO SLOVANSKÉHO NA SVĚTĚ.

ODMÍTÁME HRÁT ROLI ZNEUŽITÉHO NÁSTROJE A UŽITEČNÝCH IDIOTŮ! ODMÍTÁME SLOUŽIT GLOBALISTICKÝM STRUKTURÁM A JEJICH LOUTKOVÝM, DOSAZENÝM VLÁDÁM.

JE PRO NÁS ZCELA NEPŘÍPUSTNÉ, ABY VLÁDA ČR ZNEUŽÍVALA STÁTNÍ MOC PROTI SVÝM VLASTNÍM OBČANŮM, KTEŘÍ MAJÍ JEDNU JEDINOU TOUHU - MÍROVÉ SOUŽITÍ MEZI NÁRODY!

NÁM I NAŠIM SLOVANSKÝM BRATŘÍM JE PŘIROZENÝM PRÁVEM VLASTNÍ A ZCELA NEZCIZITELNÁ TOUHA ŽÍT V MÍRU.

TRVÁME NA SAMOSTATNOSTI A NÁRODNÍ SVÉBYTNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY A POŽADUJEME RESPEKT KE VŠEM OSTATNÍM NÁRODŮM.

CHCEME PĚSTOVAT MÍROVÉ VZTAHY SE VŠEMI ZEMĚMI.

JEDNOZNAČNĚ ODMÍTÁME IMPERIÁLNÍ VYKOŘISŤOVÁNÍ

A VOJENSKÉ ZNEUŽÍVÁNÍ ZEMÍ TŘETÍHO SVĚTA.

ODSUZUJEME VÁLEČNÉ ZÁMĚRY VLÁDY ČR JAKO VLASTIZRÁDNÉ A GENOCIDNÍ A POŽADUJEME PROŠETŘENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA SPÁCHÁNÍ TRESTNÉHO ČINU PŘÍPRAVY A SCHVALOVÁNÍ ÚTOČNÉ VÁLKY VLÁDOU ČR - BLÍŽE VIZ PARAGRAFY 406 A 407 TRESTNÍHO ZÁKONÍKU ČR.

JSME PROTI PŘÍTOMNOSTI CIZÍCH VOJSK NA ÚZEMÍ NAŠÍ VLASTI.

DÁLE JSME REZOLUTNĚ PROTI ÚČASTI NAŠICH VOJÁKŮ V ŽOLDNÉŘSKÝCH MISÍCH ZA IMPERIÁLNÍ ZÁJMY SVĚTOVÝCH AGRESORŮ - V ČELE S USA!

TÍMTO MY, OBČANÉ SUVERÉNNÍ ZEMĚ, ODMÍTÁME NEDODRŽOVÁNÍ SMLOUVY O ZALOŽENÍ A FUNGOVÁNÍ SEVEROATLANTICKÉ ALIANCE. SEVEROATLANTICKÁ ALIANCE NEJENŽE NEDODRŽUJE VLASTNÍ SMLOUVU, ALE ČASTO JI PŘEKRAČUJE A MĚNÍ ALIANCI Z OBRANNÉHO USKUPENÍ V ÚTOČNÉ.

OTEVŘENĚ PROHLAŠUJEME, VYJADŘUJEME A DEKLARUJEME TOUHU ŽÍT V MÍRU, SPOJENOU S NADĚJÍ A S POŽADAVKEM NA MÍROVÁ ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ!

MÍROVÉ NEBE NAD HLAVOU A MÍR PRO CELÝ SVĚT!

V TÁBOŘE 18.12. 2022