MALÉ PODĚKOVÁNÍ

30.05.2019

V pondělí 25. května navštívili předseda a místopředseda OR KČP Mladá Boleslav František Kovář a Jaroslav Hájek přítelkyni Ivanu Čadíkovou, která patří mezi první členy v roce 2007 založeného Klubu českého pohraničí v Mladé Boleslavi. Předali jí malou kytičku a plaketu "Za obětavou práci pro vlast", udělenou Národní radou KČP. Stejně tak, jak v KČP, tak pracovala Ivanka, jak jsme ji po celá léta nazývali, i v LKŽ, a pokud ji síly stačily, zúčastňovala se všech akcí pořádaných KSČM, kde také byla velmi aktivní a obětavou dlouholetou předsedkyní základní organizace. Svým postojem a chováním dokazovala lásku k vlasti a lidem, často pomáhala mnohým nejen radou, ale i pochopením a podanou pomocnou rukou. Zaslouží si toto ocenění plaketou jako poděkování za její mnoholetou záslužnou činnost v klubu a významnou spolupráci s ostatními společenskými organizacemi v Mladé Boleslavi.

Foto a text: František Kovář

Fotogalerie: