Litoměřický odborný seminář

16.09.2020

12.9.2020 se konal Litoměřický odborný seminář - konaný pod záštitou europoslankyně Kateřiny Konečné v Lovosicích. Tohoto semináře se zúčastnili 1. místopředseda Národní rady Klubu českého pohraničí (NR KČP ), místopředsedkyně VNR KČP Marie Hanischová, člen NR KČP Ladislav Hadrovský, členové KČP František Stibor OR Děčín s manželkou,Václav Větrovec, Jana Branišová, Josef Vaňo, Radka Vaňová a další. KČP tam mělo téměř čtvrtinové zastoupení. Při zápisu do prezenční listiny jsem předala asi 10 časopisů Hraničář z r. 2018 z 10. sněmu Klubu českého pohraničí, který byl za chvíli rozebrán.

Po úvodním slově Radka Černého, zastupitele Ústeckého kraje, vystoupil poslanec národní rady Slovenska Mgr. PhDr. Luboš Blaha PhD.. Poukázal na celkové dění jak na Slovensku, tak i České republice. Na Slovensku vládne koalice Igora Matoviče ( mafie + pravicoví populisté + neoliberálové ). Obírají o důchody, minimální mzdy, o obědy děti ve školách, sledování obyvatelstva pomocí mobilů ( může za to "Korona"? ), postupné zbavování sociálních práv. Kdyby se to nelíbilo, pozor je tu "Korona". Tím následuje zákaz shromažďování a zákaz stávky. Hlavní je fašizace - likvidace pomníků, vlastenectví, zrušení národů.

Kontrolují banky, velké podniky a ještě prodávají strategické a energetické zdroje.

Nebojme se vlastenectví, nebojme se hovořit o národním osvobození! Nenechme si sebrat vlastenectví jako naši klíčovou hodnotu. Pomáhejme pracujícím a pěstujme vlastenectví.

Ještě poukázal na II. Světovou válku, kde se neustále zdůrazňují oběti židovské, romské a další, ale nikoliv oběti 23 miliónů Slovanů. A právě Slované jakož i Češi a Slováci by měli držet pospolu. A právě za tyto postoje se vedení Národní rady Klubu českého pohraničí rozhodlo udělit Luboši Blahovi jedno z nejvyšších ocenění a to " Řád přátelství". Využili jsme této chvíle a 1.místopředseda NR KČP Jaroslav Hudec nás představil a pozdravil účastníky semináře. Následně jsme předali toto ocenění Lubošovi Blahovi, poblahopřáli a poděkovali za jeho záslužnou práci. Luboš Blaha byl velice dojatý a moc děkoval. O ocenění Řádu přátelství od Národní rady Klubu českého pohraničí i o dojetí se vyjádřil i pro redaktora "Sputnik", kde měl následný rozhovor.

Moderátor semináře prohlásil, že by si tam všichni zasloužili Řád přátelství.

Pak následovala další vystoupení přednášejících,prof. PhDr. Oskara Krejčího CSc., Ing. Jaroslava Šulce CSc. Ekonoma, Ing. Aleny Vitáskové, nakladatelky LAV, PhDr Josefa Skály, CSc. historika a komunistického publicisty, sociologa PhDr. Petra Hampla a také spolupracovník Aleny Vitáskové Zbyněk Prosek, soukr. Detektiv, odborník na šmejdy. Bylo to velmi podnětné vystoupení všech a pokud to chcete shlédnout, máte možnost na You tube - https://youtu.be/CCr5ufdnnWU

Na závěr jsme za KČP předali přednášejícím kalendář na rok 2021 a vyměnili si emaily pro další spolupráci.

Zpracovali v Obrnicích 12.9.2021:

Jaroslav Hudec     - 1. místopředseda NR KČP 
Marie Hanischová - místopředsedkyně NR KČP

Fotogalerie: