Lidice 2020

12.06.2020

Ve středu 10. června jsme si v Lidicích připomněli 78. výročí vyhlazení obce nacisty. Státní pietní část v dopoledních hodinách byla letos neveřejná z důvodů opatření epidemie covid-19. Proto se zástupci Národní rady Klubu českého pohraničí (KČP) a Středočeské krajské rady KČP plk. Ing. Jiřího Vrzala zúčastnili pietního aktu v areálu památníku až v odpoledních hodinách spolu s delegací středočeských komunistů a zástupkyň Levicového klubu žen.

Dlouhý tichý průvod v čele s poslanci Stanislavem Grospičem a Miroslavou Vostrou s věncem z rudých karafiátů kráčel k hrobům lidických mužů. Zde se poslanci poklonili a na památku jejich odkazu položili věnec. Následně zástupci jednotlivých delegací položili své věnce a rudé karafiáty. Národní radu KČP zastupovali 1. místopředseda Jaroslav Hudec, Rudolf Peltán a Miloš Zahradník. Za středočeskou krajskou radu KČP položil věnec místopředseda Jiří Klepetko a Vladimír Nový.

Součástí pietního aktu bylo také položení květin lidickým ženám a dětem, členkami LKŽ, u sochy Lidické ženy s růží. V závěru piety se ještě ženy přesunuly k Pomníku dětských obětí, kde již tradičně položily bílé kytice.

Foto a text: František Kovář

Fotogalerie: