Letošní 15. březen 1939 s odstupem času

23.03.2018

Minulost, minuta po minutě doléhá k dnešku nejen ve své podstatě, jako soubor dlouhodobých vývojových tendencí a mnoha obecných zákonitostí. Minulost současně poskytuje odpovědi a utváří momenty, které z nás dělají to, kým jsme. Jsme součástí jednoho velkého příběhu, který můžeme bez větších potíží s odstupem času prozkoumat a při tom spatřit, jak je tato minulost provázána nevratnými událostmi, které nás dovedly až k dnešku.

Skutečností a jedinou neměnnou pravdou zůstává, že naši předchůdci nemohli o nich vědět dřív, ale až nyní se nám vytváří jasnější obraz a tím dávají smysl, propojují se a kamsi nás vedou. Vytváří náš obraz doby a do našeho vědomí proniká poznání, že žijeme v době osudových křižovatek. Zrychlující se tempo života společnosti a jejího směřování, vytváří rostoucí rizika konfliktů. Neznalost a lhostejnost lidí je cestou k manipulaci a všeobecnému zániku. Národ bez vztahu ke své minulosti a vlastnímu území, již není národem, a právě proto je třeba vrátit všem pojmům jejich pravý význam.

Složitost doby, staví i Klub českého pohraničí před povinnost poznat základní podstatu, rozpory a síly vytvářející skutečnost a aktivně se zapojit do hledání a prosazování východisek. Koncentrovaná síla, životní a dějinné zkušenosti mnoha našich lidí a příznivců, vytváří určitý prostor k prezentaci stanovisek a faktů minulosti, ukázat možný směr a dát podněty k přemýšlení. Zatím vše poletuje kolem nás jako prach a my se snažíme více či méně jej zachytit bez hlubšího efektu, přestože pokračuje ukrajování svobody a likvidace tradičního společenského řádu. Jistě, že se nemusíme brodit ve staré historii. Podíváme-li se na tuto dobu zpět, nemusíme to s pokřivenou tváří připomínat Anglii a Francii, protože je to opravdu "minulost". A právě proto se z toho poučme a nedělejme si iluze, že dnes by se mnohé evropské státy zachovaly jinak.

Opět náš národ, společnost stojí na dějinné křižovatce v nevyhlášené válce dezinformací a mediálního ticha k noha událostem naší národní historie.

František Kovář