Letmé zastavení v Hevlíně

26.08.2018

Hraničáři jižní Moravy uspořádali v sobotu 18. srpna 2018 pod patronací Okresní rady KČP Znojmo u příležitosti 67. výročí přijetí zákona o ochraně státních hranic tradiční setkání v Hevlíně.

V úvodu přivítal předseda OR KČP Svatomír Pokorný pozvané hosty, účastníky setkání a řadu sympatizantů KČP.

Stručnou zprávu o činnosti Jihomoravské KR KČP za uplynulé období přednesl její předseda Miroslav Vlašín.

V závěru vystoupení bylo vzpomenuto minutou ticha všech kamarádů, kteří v poslední době opustily jejich řady.

V následné diskusi byli připomenuty některé proběhlé a připravované akce, jejich význam a vliv na širokou veřejnost.

V kulturní části programu vystoupila taneční skupina ve stylu country, ženský a mužský pěvecký sbor s písněmi jižní Moravy.

V závěru těchto řádek bych rád poděkovat za pozvání, a těším se na další setkání dobrých přátel.

Foto a text: František Kovář