KOLEKTIVNÍ VINA FAŠISTICKÉHO NĚMECKA

11.06.2019

      Blíží se výročí přepadení SSSR fašistickým Německem 21. červen 1941. za přípravu, rozpoutání a vedení druhé světové války (1939-1945). Tak velkou válku nemohla připravit a vést jen skupina vůdců, zločinců, bez podpory národa. Německý národ byl vychováván v celé své historii v duchu násilí, nadřazenosti, výjimečnosti nad ostatními. Hitler nevytvořil fašistické Německo, ale toto Německo zplodilo zločince Hitlera a celou jeho smečku. Avšak byl to Hitler a zločinecká NSDAP, která dala a kultivovala v německém národě vše, co směřovalo k válce, násilí, hubení národů, k světovládě. Dokumenty, publikace, výchova mladých generací po sjednocení Německa v roce 1871-až po nástup Hitlera k moci dokazují přípravy na válku. To se také stalo. Byla to první a druhá světová válka.

JALTA-11. února 1945 závěrečném dokumentu I. Porážka Německa se uvádělo mimo jiné :" Nacistické Německo je odsouzeno k zániku. Pokusí-li se německý národ pokračovat v beznadějném odporu, zaplatí svou porážku ještě dráže..". Také na konferenci nejvyšších představitelů vítězné antifašistické koalice v POSTUPIMI (17 .7.- 2. 8. 1945) se uváděl zcela srozumitelně faktor k o l e k t i v n í viny německého národa za přípravu a vedení druhé světové války. Za zločiny, které hitlerovské Německo plánovalo a realizovalo. V části III. "Německo", se uvádí zcela jasně :" Spojenecké armády dokončily okupaci celého Německa a německý lid počal pykat za strašlivé zločiny , jichž se dopustil pod vedením lidí , kteří v době jejich úspěchů otevřeně schvaloval a slepě poslouchal..".Také část A. Politické zásady II. Je uvedeno m.j. " Přesvědčit německý lid , že utrpěl úplnou vojenskou porážku a že se nemůže vyhnout odpovědnosti za to , co sám na sebe uvalil" ( Dokumenty ke studiu mezinárodního práva a politiky, Praha 1957., s. 111,112 a 113 ).

Kolektivní vina německého národa za rozpoutání druhé světové války, její vedení je historickým faktem a nelze ji ze stránek dějin vymazat. Jestliže toto poznání platilo v době porážky fašistického Německa , pak je zřejmé, že se kolektivní vina zrodila dávno před druhou světovou válkou. Německý národ byl k válce vychováván a připravován.

Josef Groušl