Klub českého pohraničí Václava Soukupa v Ostravě hodnotil.

02.12.2018

Dne 29. 11. 2018 se v zasedací místnosti MěV KSČM v Ostravě uskutečnilo tradiční Vánoční posezení s vyhodnocením činnosti Klubu českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava v končícím roce 2018. Předseda Městské organizace Jan Gara seznámil členy a hosty př. Šestáka, Galininu, Dutkovou, Vozkovou, Francírka s bohatou činností klubu a vyzvedl skutečnost, že se klub neuzavírá jen do sebe, ale spolupracuje i ostatními vlasteneckými sdruženími a spolky, zejména Svazem bojovníků za svobodu Generálporučíka Mikuláše Končického Ostrava, Československou obci legionářskou jednoty Ostrava 1, levicovými kluby žen, Česko - ruskou společností, Ostravský ruský dům, KSČM a dalšími.

Poté předal jménem NR KČP a uvázal na prapor MěR Ostrava a Sekci OSH Ostrava pamětní stuhy ke 100. letům ČSR.

Bohatá diskuse se nevyhnula ani současné vypjaté politické mezinárodní situaci, která přivádí lidstvo na hranici válečného konfliktu s Ruskem. Účastníci důrazně odmítli úlohu veřejnoprávních medií v čele s ČT v této špinavé hře a jednostranné informovanosti občanů.

Ve svém prohlášení účastníci vyslovili znepokojení s vyvoláváním nebezpečných a vykonstruovaných případů, jako "Čapí hnízdo", "17. listopad" a nyní krize v Kerčském průlivu a vyzývají:

  • ústavní činitelé k formulování národních zájmů České republiky
  • ke zdrženlivosti při jednostranném odsuzování příčin a viníků, událostí ohrožujících mír a spolupráci mezi národy
  • všechny vlastenecké spolky a občanská sdružení ke společnému úsilí k zachování míru a mezinárodní spolupráci, proti přepisování historie a vyvolávání "barevných revolucí" v ČR a v jiných zemích.

V závěru přítel Jan Gara poděkoval všem za vykonanou práci a popřál příjemné prožití Vánočních svátků a hodně zdraví a životního optimismu v roce 2019.

Oldřich Jakubek , KČP VS Ostrava