KLUB ČESKÉHO POHRANIČÍ BYL 8. 5. 2024 PŘÍTOMEN NA PIETNÍM AKTU V PARTYZÁNSKÉ OBCI MNICH

22.05.2024

Letos není kulaté a ani půlkulaté výročí osvobození Československa zpod spárů německé nacistické okupace. Je však nebezpečná mezinárodně politická, vojensko politická a domácí politická situace. Proto jsme chtěli být opět v Mnichu na společně akci vlasteneckých sil, které čelí tomuto nebezpečnému vývoji.

Letošní pietní akt byl opět v režii zkušených a odpovědných orgánů OV KSČM v Pelhřimově a Jindřichově Hradci. Velký podíl na jeho úspěšném uskutečnění měl také ÚV KSČM, který vyslal na tradiční pietní akt reprezentativní delegaci v čele se soudruhem Petrem Šimůnkem, 1. místopředsedou ÚV KSČM a v jeho delegaci byl také soudruh Milan Krajča, místopředseda ÚV KSČM a viceprezident Světové rady míru.

My z Tábora jsme chtěli dát najevo, že jsme velkými fanoušky těch politických sil, které se nesmiřují s nebezpečným společenským vývojem, a že k nim také patříme. Klub českého pohraničí Dr. Edvarda Beneše Táborsko vyslal do Mnichu delegaci Okresní rady KČP Dr. Edvarda Beneše Táborsko v čele s přítelem Ing. Zdeňkem Trippé, předsedou klubu. Přítomni byli členové klubu z Tábora i Soběslavi. K památníku byly námi položeny květiny Klubu českého pohraničí a OV KSČM v Táboře. Delegaci OV KSČM v Táboře vedl soudruh Mgr. Marek Adam, člen VV OV KSČM v Táboře a místopředseda Jihočeského KV KSČM. Soudruh Marek Adam současně vykonává funkci vedoucího klubové Sekce strážců míru a je také členem Českého mírového hnutí, kterému předsedá soudruh Milan Krajča. Přítomna byla soudružka Alena Nohavová, předsedkyně Jihočeského KV KSČM a členka KČP z Třeboně. Spolu s ní se piety účastnila její maminka, které jsme byli soudružkou Alenou Nohavovou představeni.

Jak si budete moci poslechnout na přiloženém videu, přítel Marek Adam vystoupil z pozice člena Klubu českého pohraničí a tlumočil náš přístup k událostem historie v tomto prostoru, ale hlavně promluvil o přístupu klubu k dnešnímu ohrožení světového míru. Praporečníkem klubu v Mnichu byl opět přítel Pavel Čížek, jednatel klubu ze Soběslavi. Měli jsme sebou ještě prapor Strážců míru, který nesla přítelkyně Květa Ryšavá, členka klubu a klubové Sekce strážců míru ze Soběslavi. Rudou vlajku SSSR se srpem a kladivem, vlajku vítezství nad fašismem, nesla přítelkyně Věra Marková, členka klubu ze Soběslavi. S mávátkem holubice míru se aktu účastnila přítelkyně Marie Čížková, naše nejstarší členka klubu ze Soběslavi, strážkyně míru, členka klubové Sekce strážců míru.

Na YouTube v odběrech MY, LIDÉ, jsou jednotlivá vystoupení řečníků piety, která Vám dají přesnou představu jak vše probíhalo. Uveřejňuji pouze odkazy na dvě videa, hlavně to, kdy za KČP promlouvá velmi pěkně přítel Marek Adam, člen KČP z Tábora.

Nikdo nebude zapomenut, nic nebude zapomenuto!


Ing. Zdeněk Trippé

Foto: autor, video: Světlana Šatná, všichni od KČP Dr. Edvarda Beneše Táborsko

Fotogalerie: