KČP v Podkrkonoší slavil MDŽ

14.03.2019

V rámci oslav MDŽ připravil v sobotu 9. března, KČP - sekce ochránců státních hranic z Úpice, Trutnova a okolí, v úzké spolupráci se členy KSČM, slavnostní odpoledne. Hned u vchodu do sálu Kulturního zařízení v Úpici "U Tomana", byly příchozí ženy přivítány krásnou kytičkou petrklíčů pestrých barev. Na stolech mohli všichni přítomní nahlédnout do slosovací listiny bohaté tomboly se 180 cenami. Úvodní slovo přednesl zastupitel města Úpice Radim Fryčka. Po zahájení vystoupil starosta Úpice, pan Petr Hron. Ve svém proslovu pozdravil přítomné ženy a popřál vše nejlepší v dalších létech. Se svou zdravicí vystoupil poslanec Parlamentu ČR a zastupitel Královéhradeckého kraje Zdeněk Ondráček. Potom následovalo vystoupení zastupitele Královéhradeckého kraje Josefa Lukáška. Pak už vystoupily, pod vedením paní učitelky Řehákové, děti ZŠ Bratří Čapků z Úpice. Jejich vystoupení bylo velmi působivé. Hudba a zpěv byly střídány s přednesem hezkých básniček. Za svoje vystoupení sklidily děti vřelý potlesk. Jejich snaha byla poté odměněna drobnými dárečky, které jim předali manželé Steidlerovi. Mezi tím již zaznívaly první tóny, kterými lákal na parket kapelník Láďa Kábrt. Se zalíbením jsme poslouchali zpěv Laděny Beckové, která příjemně doplňovala hudbu a zpěv kapelníka. Pestrá zábava byla doplněna předáváním výher v tombole. Odpoledne při hudbě, zpěvu a tanci uběhlo tak rychle, že jsme zapomněli na čas a až když zazněl "Valčík na rozloučenou", jsme si všimli, že se blíží devatenáctá hodina a je čas se rozloučit a těšit se na oslavu svátku MDŽ v roce 2020. Na závěr je třeba konstatovat, že oslav MDŽ v Úpici, se rok od roku zúčastňuje stále větší počet žen a jejich partnerů. Dokonce jeho popularita sáhá i za hranice Trutnovského okresu. Letos se zúčastnilo přes 200 příznivců Mezinárodního dne žen.

Jaroslav Vrba
Královéhradecký kraj

Fotogalerie: