KČP se studenty na subotniku

30.06.2019

Mezi našimi funkcionáři a členy se hovoří hodně o tom, jaký vztah má dnešní mládež k historii a tradicím naší země. Zdá se mi, že díky informovanosti ze strany sdělovacích prostředků a dalších médií mají jasnější představu o minulosti mladí lidé z Ruské federace. Myslím, že si podstatně víc váží svých předků, kteří se podíleli na osvobození Evropy od německého fašizmu za 2. světové války. Z tohoto pohledu považuji za přínosné společné setkání českých a ruských studentů, které organizovalo 1. česko-ruské centrum Příbram (1. Č-RC).

Není náhodou, že tuto akci podpořil i Klub českého pohraničí. Kromě zástupce Národní rady KČP byla přítomna členka Okresní rady Příbram Věra Svobodová.

Účastníci vyslechli vyprávění předsedy 1. Č-RC Petra Nohy (také KČP) o událostech souvisejícím s osvobozením před domkem na okraji Malé Bukové, v němž měla svůj štáb partyzánská skupina Smrt fašismu. Většinu času však strávili studenti úklidem pomníčků v místě, kde Němci krátce před koncem války postříleli 16 partyzánů z různých zemí, kteří byli součástí zmíněné skupiny.

Zájem mládeže o poznávání významných událostí našich dějin, včetně těch, které spojují slovanské národy, je třeba v dnešní době aktivněji podporovat. Snad k tomu bude inspirovat i akce z Bukové.

Miroslav Maršálek, člen NR KČP,
foto: autor

 Fotogalerie: