K výročí vzniku Československa, byla vysazena pamětní lípa

25.04.2018

V pondělí 23. dubna 2018 v rámci projektu "Vysaď pamětní strom - LÍPU REPUBLIKY" k uctění 100letého výročí vzniku ČSR se zúčastnili členové OR KČP slavnostního vysazení pamětní lípy v blízkosti pomníku Mileny Hážové v Mladé Boleslavi na Dubcích. Slavnostní vysazení lípy inicioval LKŽ Boženy Holečkové v Mladé Boleslavi. Účastníci si vyslechli krátký projev, který přednesla členka OR KČP a předsedkyně LKŽ v Mladé Boleslavi Alenka Grospičová. V něm byla zdůrazněna symbolika místa vysazení lípy, které nám připomíná i trpké období naší válečné historie. V minulosti to byly právě lípy, pod jejichž korunami se lidé setkávali a budou to právě lípy, které jistě budou svědky setkání budoucích generací.

Foto a text: František Kovář