Jiří Pokorný píše ministru zahraničních věcí Co Petříček odpověděl

25.06.2019

Pan

Tomáš Petříček

ministr zahraničních věcí

Vlády České republiky.

Pane ministře.

Promiňte, že Vás neoslovuji "vážený", protože si nemohu vážit člověka, který nehájí zájmy většiny lidu České republiky, v její Vládě zastává velice významný a důležitý post, kterým je Vaše současná funkce.

Když jste nastupoval na místo ministra zahraničních věcí, očekával jsem, že budete ve své práci a činnostech působit tak, jak jste veřejně slíbil při vaší inauguraci. Ta znamená, že budete hájit výsostné zájmy své vlasti a svého lidu.

Jsem však hluboce zklamán tím, jakým způsobem jste absolvoval návštěvu Ukrajiny, ke které osobně chovám respekt a považuji větší část obyvatel i za své přátelé, kterých tam mám nespočet.

Mé životní zkušenosti a studium teorií faktů mne vedou k tomu, že morální člověk nemůže souhlasit s tím, co se v posledních letech na Ukrajině děje. Majdan, na kterém se podílely především Spojené státy a servilní politici České republiky přivedly Ukrajinu tam, kde se v současné době nachází, to je na bázi chaosu, nepřátelství jednoho vůči druhému, a to vše za přispění oligarchů v čele s Petrem Porošenkem.

Vy jste jel na Ukrajinu na zdvořilostní návštěvu. Ptám se Vás? Proč jste neodsoudil činnost fašizujících skupin, pokračovatelů UPA, kteří se dopouštěli genocidy a válečných zločinů v období 2. světové války i po ní, když jí za oběti padli i naši občané, žijící na Volyni, ale i v dalších částech Ukrajiny? Proč jste nenavštívil českou menšinu, žijící na Ukrajině v současnosti a která podle mých ověřených skutečností je současným režimem Porošenka utlačována, hanobena a ponižována? Proč jste neodsoudil jako "spravedlivý člověk" za kterého se vydáváte zločin genocidy na lidech, kteří byli v době Majdanu nahnáni v Oděse do "hotelu", aby poté byli zaživa upáleni a ti, kterým se podařilo utéci, byli bez milosti povražděni kumpány banderovců? Proč jste ujišťoval, tak jak to vyplívá z "výstupu", zveřejňovaných o Vaší návštěvě, polofašistický režim o úctě českého národa ke způsobu vládnutí na Ukrajině? Proč jste servilně, tak jak Vám to vyplývá z povinností plnit "diktát USA a NATO" přihlížel k pomluvám prezidenta České republiky Miloše Zemana? Proč jste jel na Ukrajinu? Podle mého názoru Vaše vystupování a souhlas s tím, co se na Ukrajině děje je ostudou, a to nejen Vás, jako jednoho z představitelů státní moci České republiky.

Pokud čerpáte z diktátorských metod takových lidí, jakými je generál Petr Pavel, zastánce ozbrojených konfliktů, tak jak to předvedl v době jeho působnosti ve velení NATO, pak jednáte mylně a nezodpovědně. Pan generál si svůj post a "zadání z USA splnil". Nyní se raduje z toho, jak všichni ti, které ovlivňoval, a ještě ovlivňuje skáčí podle toho, jak Velký bratr za ještě větší "loží" zapíská.

S tímto souvisí i současné vrcholící neshody mezi jadernými velmocemi, Ruskou federací a USA v podobě vypovězení Smlouvy INF. Pokud sledujete vývoj v této oblasti, je více než jasné, že první, kdo porušuje tuto Smlouvu nabyla Ruská federace, ale Spojené státy, jejichž "jestřábi" usilují vždy o to, aby byli v moderních zbrojních systémech v popředí a mohli je vyzkoušet v praxi při jejich světové válečnické expanzi v mnoha částech světa. Tím hlavním, kdo ohrožuje stabilitu v Evropě jsou jako první opět Spojené státy, oklešťující Ruskou federaci a další země Evropy nevídanými způsoby. Jsem rozhořčen nad těmito postupy, kterým sekunduje i Vláda České republiky.

Poslední otázka pro Vás pane ministře!

Kdo Vám a dalším členům Vlády České republiky dal právo na to, abyste jako satelit USA souhlasili s Ústavním pučem ve Venezuele a tím jste se postavili po bok agresorům, kteří mají za úkol zlikvidovat na příkaz USA zákonně zvoleného prezidenta Venezuely Nikolase Maduru? Tímto gestem se stáváte agresorem v cizí zemi, se kterou kdy v minulosti mněla Československá a poté Česká republika příznivé zásady spolupráce, zejména po stránce obchodní.

Tímto gestem jste se stali spoluodpovědnými za celkový vývoj ve Venezuele znemožnili této zemi a jejímu vedení řešit si vlastní problémy vlastními silami. Jak můžete uznávat samozvance Juana Guajdóa jako prezidenta země která ho nevolila? Člověka, který páchá zločin proti státním institucím, proti demokracii, proti ústavě a konečně proti legitimnímu prezidentovi.

Jako částečně svobodný občan naší republiky protestuji proti Vaší zlovůli a odsuzuji ji!!

Slovo částečně svobody nevolím proto, že jsem duševně zaostalý, ale proto, že v této zemi, ve které jsem se narodil, celý život v ní poctivě pracoval, jsem v současných 29 letech omezován na všech právech svobodně žijícího člověka.Děkuji za pochopení!! 

Jiří Pokorný, Kpt. Jaroše 104

Beroun 4.2. 2019 266 01 Beroun

Co Petříček odpověděl: