Jihočeský klubový Den Edvarda Beneše 2018 v roce 100. výročí vzniku Československa

02.06.2018

       Jihočeská krajská rady KČP Jana Žižky z Trocnova vyslyšela návrh Okresní rady KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše, a rozhodla uskutečnit historicky druhý klubový Den Edvarda Beneše opět součástí pietního aktu, prováděného ve městě Sezimovo Ústí v režii Úřadu Vlády České republiky a Hradní stráže prezidenta ČR, v spolupráci s městem Sezimovo Ústí a Společností Edvarda Beneše. Následný důstojný, perfektně organizovaný a uskutečněný pietní akt při příležitosti 134. narozenin prezidenta, budovatele Československa Dr. Edvarda Beneše, potvrdil správnost našeho rozhodnutí. Pietní akt se uskutečnil v souladu s plány práce obou klubových rad 28.května 2018 od 11,00 hod. v prostoru Památníku Edvarda Beneše u hrobky manželů Hany a Edvarda Benešových ve městě Sezimovo Ústí.

Náš klub byl aktu přítomen delegací Jihočeské krajské rady KČP Jana Žižky z Trocnova v čele s prvním místopředsedou Národní rady a místopředsedou Jihočeské krajské rady KČP přítelem JUDr. Gustavem Janáčkem. Dále se aktu účastnil družební klub z Nové Bystřice v čele s předsedou městské rady Nová Bystříce přítelem Josefem Petráskem. Okresní rada KČP Táborsko, čestného jména Dr. Edvarda Beneše, byla přítomna členy klubu z Tábora a Soběslavi. Našemu pozvání vyhověli členové spolku Baráčníků z města Soběslav, které na pietní akt přivedla naše a jejich členka přítelkyně Květoslava Ryšavá ze Soběslavi. Baráčníci se dostavili v lidových krojích a obohatili společenskou vážnost pietního aktu. Byli jsme potěšení, že našemu pozvání vyhověli členové Klubu vojenských důchodců z posádky AČR v Táboře, kteří se dostavili v čele se svým vedením, panem Ing. Janem Thurnvaldem, předsedou klubu a panem Ing. Miroslavem Manou, místopředsedou klubu. Přítelkyně MUDr. Kateřina Jirousová ze Soběslavi se aktu účastnila se svou babičkou, paní Marii Smolíkovou ze Soběslavi. Paní Marie Smolíková byla dlouholetou poslankyní České národní rady v dobách ČSSR. Bylo na ni vidět dojetí, že se mohla tak jako loni účastnit společně s námi tohoto aktu. Věnec Jihočeské krajské rady KČP Jana Žižky z Trocnova položila tříčlenná delegace klubu v čele s prvním místopředsedou Národní rady KČP, z.s. přítelem JUDr. Gustavem Janáčkem společně s přítelkyní MUDr. Kateřinou Jirousovou, členkou klubu ze Soběslavi, uprostřed. Společně s nimi kladl věnec předseda Okresní rady KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše, přítel Ing. Zdeněk Trippé z Tábora.

S hlavním projevem vystoupil vedoucí Úřadu Vlády České republiky pan Radek Augustin. V projevu zhodnotil život a dílo státníka, prezidenta Československa Dr. Edvarda Beneše. Byl odměněn potleskem hostů aktu. Po skončení aktu jsme konstatovali, že se plně ztotožňujeme s obsahem jeho projevu a podporujeme stanoviska Úřadu vlády ČR ve věci historického odkazu pana prezidenta Edvarda Beneše. Obsah projevu vedoucího úřadu vlády je uveden jako odkaz na našich stránkách. Po něm připomenul zásluhy prezidenta Edvarda Beneše o stát zástupce ředitele Husitského muze v Táboře pan PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D.

Součástí pietního aktu byla také bohoslužba Církve československé husitské, Plzeňské diecése, vikariátu z Tábora, kterou vedl Mgr. Oldřich Horek. Na závěr pietního aktu se s panem prezidentem rozloučil trubač Hradní stráže s Večerkou na trubce.

Bylo velmi pěkné počasí, svítilo sluníčko a mezi námi nešlo přehlédnout velkou skupinu mladých lidí, studentů místní střední školy.

Za pozornost stojí perfektní činnost Police ČR, Městské policie Sezimova Ústí, ale také zabezpečující jednotky Hradní stráže. Všichni velmi profesionálně vykonávali službu a nikterak nemuseli zasahovat k udržení pořádku. Jejich činnost byla nenápadná, ale byli skutečně v pohotovosti k zásahu. To nešlo námi přehlédnout. Škoda, že nezabezpečili přechod přes ulici před vchodem do památníku, kde je docela rušný silniční provoz. Při přecházení ulice staršími osobami by to bylo vhodné opatření k zajištění bezpečnosti silničního provozu. Na závěr konstatujeme, že pietní akt a náš Druhý klubový Den Edvarda Benše proběhl v Sezimově Ústí důstojně.

Budeme se těšit na vznikající spolupráci Klubu českého pohraničí, z.s. s různými institucemi ve věci šíření státnického odkazu prezidenta, budovatele Československa, Dr. Edvarda Beneše.

Edvard Beneš se zasloužil o stát

Ing. Zdeněk Trippé
předseda Okresní rady KČP Táborsko
Dr. Edvarda Beneše

JUDr. Gustav Janáček
první místopředseda Národní rada KČP, z.s